Valsts apmaksāts pakalpojums

Piedāvātā pakalpojuma saturs rehabilitācijas kursa laikā

 

Rehabilitācijas procesa mērķis ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot konsultācijas pie dažādiem speciālistiem. Katra situācija ir individuāla un darbinieks, kurš ar to strādā, uzsākot vardarbības gadījuma risināšanu, izvērtē, kādus speciālistus piesaistīt.

 

Lai koordinētu un saskaņotu darbu, reizi nedēļā notiek starpdisciplinārās komandas tikšanās, kurās tiek precizēti sociālās intervences mērķi un novērtēti sasniegtie rezultāti.

Uzdevums - laika periodā līdz 30 vai 60 dienām, izmantojot psiholoģiskās, sociālā darba un sociālās pedagoģijas metodes, atjaunot, uzlabot un stiprināt bērna sociālās prasmes, atgūt psiholoģisko līdzsvaru, sniegt pedagoģisko, medicīnisko un juridisko palīdzību.

Tabula Nr.1

Pakalpojumi:

  • drošs patvērums – naktsmītnes nodrošinājums
  • ēdināšana 4x dienā
  • pirmās nepieciešamības higiēnas preču nodrošināšana
  • primārā medicīniskā palīdzība
  • pedagoģiskā palīdzība
  • speciālistu pakalpojumi:
individuālās sarunas/konsultācijas (1 x nedēļā) un nodarbības (1 x nedēļā) pie sociālās darbinieces, ņemot vērā klienta vecumu un nodarbošano;
individuālās konsultācijas un nodarbības pie psiholoģes (sk. Tabulu Nr.2);
juridiskās konsultācijas (pēc nepieciešamības);
pediatra konsultācijas (pēc nepieciešamības);
grupu nodarbības;


Tabula Nr.2

Psihologa pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušam bērnam.

Bērni vecumā no 3-6 gadiem
Individuālās nodarbības
2X nedēļā pa 30 minūtēm
Spēļu terapija
Smilšu terapija
Mākslas terapija
Pasaku terapija
Bērni vecumā no 6-11 g
Individuālās konsultācijas-nodarbības 2X nedēļā pa 45 minūtēm, ja neapmeklē skolu,
 
1xnedēļā, ja apmeklē skolu
Spēļu terapija
Smilšu terapija
Lomu spēles
Dialoga metode
Eksistenciālā terapija
Mākslas terapija
Pasaku terapija
Bērni vecumā no 11-18
Individuālās konsultācijas-nodarbības 1X nedēļā pa 45 minūtēm
Spēļu terapija
Smilšu terapija
Lomu spēles
Dialoga metodes
Eksistenciālā terapija
Mākslas terapija
Bērni vecumā no 11-18 g. ar smagām emocionālām sekām
Individuālās konsultācijas-nodarbības 2X nedēļā pa 45 minūtēm
Spēļu terapija
Smilšu terapija
Dialoga metodes
Eksistenciālā terapija
Mākslas terapija
 
Visu vecumu bērniem
 
Pēc kriminālprocesa virzītāja vai  individuālā pieprasījuma
 
Testēšana
Diagnostika
 
Visu vecumu bērniem
Pēc kriminālprocesa virzītāja, policijas vai bāriņtiesas pieprasījuma
Klienta pašsajūtas novērtējums.
Psihologa atzinumu sagatavošana.
 
Visu vecumu bērniem
Pēc vienošanās ar kriminālprocesa virzītāju.
Klienta sagatavošana nopratināšanai.
Piedalīšanās nopratināšanā.
Nopratināšanas veikšana.
Visu vecumu bērniem
Pēc vienošanās ar kriminālprocesa virzītāju.
Krīzes centra speciālistu/ekspertu dalība tiesas sēdē.


Rehabilitācijas pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un likumu „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, kā arī 2009.gada 22.decembra MK noteikumiem Nr. 1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”