Valsts apmaksāts pakalpojums

Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums

 

Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušajiem bērniem ir pieejama bērniem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām. Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam, kurš cietis no vardarbības, sniedz dzīvesvietā, ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības iestādē un bērnu aprūpes iestādē (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām) vai sociālās rehabilitācijas institūcijā (sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām vai sociālās rehabilitācijas kurss līdz 60 dienām, ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess).
2012.gadā šos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus organizēt un koordinēt ir deleģēts nodibinājumam „Latvijas Bērnu fonds”.

Rehabilitācijas pakalpojumus 2012.gadā par valsts budžeta līdzekļiem pēc reģionālā principa sniedz 7 institūcijas:

Kurzemē
1. Biedrība "Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne"" (Ventspils)
2. Nodibinājums "Talsu novada krīžu centrs" (Talsi),
Vidzemē
3.Nodibinājums „Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Dardedze" (Valmiera),
Zemgalē
4. Nodibinājums „Zantes ģimenes krīzes centrs” (Zante),
5. Dobeles pilsētas dome.
Rīgas reģionā
6. Nodibinājums „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”,
Latgalē
7. Latgales reģiona atbalsta centrs vardarbībā cietušiem bērniem „Rasas pērle".

Rehabilitācija no vardarbības ģimenē cietušajām sievietēm ir pašvaldību kompetencē, taču nepieciešamības gadījumā, ja to iesaka psihologs vai sociālais darbinieks, kopā ar bērnu sociālās rehabilitācijas institūcijā var uzturēties arī bērna pavadonis, kas vairumā gadījumu ir bērna māte, kura arī ir cietusi vardarbībā, ja tā notikusi ģimenē vai tuvās attiecībās.
Tā ir iespēja atrasties drošā vidē un saņemt sociālā darbinieka, psihologa, mediķa, jurista, sociālā pedagoga un citu speciālistu atbalstu.

Nepieciešamie dokumenti bērna ievietošanai institūcijā:

 • Sociālā gadījuma situācijas apraksts (sagatavo sociālais darbinieks ).
 • Sociālā dienesta nosūtījums.
 • Psihologa vai sociālā darbinieka atzinums, ka bērns cietis no vardarbības.
 • Bērna raksturojums no mācību iestādes.
 • Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta par bērna patreizējo veselības stāvokli, pievēršot uzmanību hroniskām saslimšanām, medikamentu lietošanai.
 • Izvērtējot situāciju, psihiatra konsultācijas izrakstu vai stacionāra epikrīzi (ja ir izteiktas un ilgstošas uzvedības problēmas), narkologa atzinumu (ja ir pieradums vai atkarība no smēķēšanas vai narkotikām).
 • Līgums par pakalpojuma sniegšanu
 • (saskaņā ar KC mājas lapā www.kc-pasparne.lv redzamo paraugu)

Ja kāds no augstākminētajiem dokumentiem nav pieejams, lūdzam par to informēt krīzes centra sociālos darbiniekus papildus.


Pievienojam informācijai arī bērniem vēlamo līdzi ņemamo lietu sarakstu:

 • Skolas piederumi – mācību sezonas laikā.
 • Čības (maiņas apavi centrā).
 • Higiēnas piederumi (ķemme, zobu suka, zobu pasta, kabatas lakatiņi).
 • Sezonai atbilstošs apģērbs, zeķes, zeķubikses.
 • Apavi aktīvām , sporta nodarbībām, vasarā peldkostīms.
 • Ārsta nozīmētie medikamenti, ja ir veselības problēmas vai jālieto regulāri medikamenti.