Valsts apmaksāts pakalpojums

Vardarbības pret bērnu pazīmes, simptomi un sekas  

Vardarbības pret bērnu pazīmes, simptomi un sekas.

Piedāvātā pakalpojuma saturs rehabilitācijas kursa laikā   

Rehabilitācijas procesa mērķis ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot konsultācijas pie dažādiem speciālistiem. Katra situācija ir individuāla un darbinieks, kurš ar to strādā, uzsākot vardarbības gadījuma risināšanu, izvērtē, kādus speciālistus piesaistīt.

Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums  

Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušajiem bērniem ir pieejama bērniem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām. Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.