Sadarbības partneri

Organizāciju 2003. gada 28. augustā ir dibinājušas, apvienojoties vienota mērķa sasniegšanai, 3 sabiedriskas organizācijas:

  • Ventspils Bērnu un pusaudžu atbalsta centrs "Nāc līdzi!",
  • Alternatīvās aprūpes centrs "Žēlsirdības māja",
  • Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs.


Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" ir salīdzinoši jauna sabiedriska organizācija , taču tās dibinātājiem ir ilggadēja pieredze darbam sociālajā sektorā:

Biedrība "Ventspils Bērnu un pusaudžu atbalsta centrs "Nāc līdzi!"" ir dibināta 1996. gadā.

  • Organizācijas mērķis: nodrošināt sociālpsiholoģisko un psiholoģisko palīdzību bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem.
  • Organizācijas uzdevumi: organizēt izglītojošās nodarbības un seminārus, sniegt sociālo palīdzību, veikt sociālpsiholoģisko darbu ar "ielas bērniem" , veikt informatīvi - profilaktisko darbu ar bērniem, vecākiem un pedagogiem.
  • Organizācijas mērķauditorija: "ielas bērni" , no vardarbības cietuši bērni, mazturīgas ģimenes, jaunieši, vecāki, pedagogi, medicīnas darbinieki, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, sociālie darbinieki.


Nodibinājums "Alternatīvais aprūpes centrs "Žēlsirdības māja"" dibināta 2002. gadā.

  • Organizācijas darbības mērķis: parādīt potenciālu, kas piemīt alternatīvai aprūpei , labklājības finansēšanai un tās nodrošināšanai, izmantojot partnerības saites ar pašvaldībām un NVO. Centrs tiek veidots kā vieta, kur jaunieši ar īpašām vajadzībām strādā un iziet rehabilitāciju, attīsta savas spējas pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā, kā arī var nopelnīt naudu ar darbiem, atbilstoši savām prasmēm un iemaņām un savam attīstības līmenim.
  • Centra mērķauditorija: jaunieši ar īpašām vajadzībām, kas sociālu vai psiholoģisku apstākļu dēļ nespēj bez aprūpētāja palīdzības integrēties sabiedrībā un nodrošināt sev pilnvērtīgu dzīvi. Tie ir jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas zaudējuši saikni ar ģimeni, zaudējuši dzīvesvietu, vai, kas nāk no bērnu namiem un nav sagatavoti patstāvīgai dzīvei, kas neprot paši sevi aprūpēt, kam nepieciešama sociālā rehabilitācija, lai adaptētos strauji mainīgajā sociālekonomiskajā vidē. Jaunieši ar īpašām vajadzībām, ir jaunieši, kuriem sakarā ar slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisītiem orgānu sistēmas funkciju traucējumiem ir nepieciešama papildus medicīniskā un sociālā palīdzība neatkarīgi no tā, vai likumā paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte.


Biedrība "Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs" dibināts 1999. gadā ar mērķi - atbalstīt.

  • Ventspils reģiona NVO , lai tās spētu attīstīties un veicināt šo organizāciju sadarbību ar valsts, pašvaldības un privāto sektoru.
  • Centrs ar Eiropas Savienības Phare programmas atbalstu radīts kā instruments, ko var izmantot pašvaldība, lai attīstītu demokratizācijas un integrācijas procesus Ventspils pilsētā.

 

Latvijas Bērnu fonds
Brīvības gatve 310-75, Rīga, LV 1006
tālr. 67542072
fakss: 67541814
E-pasts: bernufonds@latnet.lv
www.lbf.lv

Centrs "Dardedze"
Cieceres iela 3a, Rīga
tālr.67600685
www.centrsdardedze.lv

Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"
Atpūtas iela 16, Ventspils, LV 3601
tālr. 63627154
fakss: 63627153
E-pasts: ievasamite@inbox.lv
www.cimdins.lv

Bērnu un pusaudžu atbalsta centrs "Nāc līdzi!"
Lielais prospekts 18-1, Ventspils, LV 3601
tālr./fakss 63628841
www.naclidzi.lv

Alternatīvās aprūpes centrs "Žēlsirdības māja"
Krasta iela 1, Ventspils, LV 3601
tālr. 29883301
E-pasts: zelsirdibasmaja2@inbox.lv
www.zelsirdibasmaja.viss.lv

Latgales reģionālais atbalsta centrs "Rasas pērles"
"Varavīksne", "Egļusala" , Rugāju novads, LV 4570
tālr. 64563494, 26538388
www.rasasperles.lv

Nodibinājums Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs
"Austrumi", Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads
tālr. 67148606, 26818926
www.allazukrizescentrs.lv

Zantes ģimenes krīzes centrs
Skolas iela 4, Zantes pagasts, Kandavas novads
tālr.26353631, 63155304
www.zanteberniem.lv

Nodibinājums "Centrs Valdardze"
Raiņa iela 9f, Valmiera, LV 4201
www.valdardze.lv

Nodibinājums "Talsu novada krīžu centrs"
Saules iela 7, Talsi, Talsu novads
Tālr.: 63291147, 63291146,
E-pasts: info@krizucentrs.lv ,
Mājas lapa: www.krizucentrs.lv

Dobeles novada Sociālais dienests
Sociālo pakalpojumu centrs

Brīvības iela 11, Dobele, LV 3701
tālr.63721631, 29161388
www.dobele.lv

Sociālās aprūpes un krīzes centrs mātēm ar bērniem  "Māras centrs"
Cieceres iela 1, Rīga,
Tālr.: 67609260

Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centrs
Šaurā ielā 26, Daugavpils,
Tālr. 65442502, 65442503

Vaiņodes internātpamatskolas ģimenes atbalsta centrs "Dialogs" 
Raiņa iela 60, Vaiņode, Liepājas rajons,
Tālr.: 63464460

Ogres novada sociālais dienests, krīzes centrs "Laipas"
Suntažu iela 2, Ogre,
Tālr.: 65022924

NVO "Patvērums „Drošā māja”"

Lāčplēša iela 75 - 1, Rīga, LV-1011

Tālruņi: (+371) 67898343,  (+371) 28612120   

www.patverums-dm.lv