Psiholoģiskā palīdzība

Krīzes centra rehabilitācijas programma un pakalpojumi palīdzēs atgūt psiholoģisko stabilitāti, atjaunot un uzlabot dzīves kvalitāti.

1.Psiholoģiskā palīdzība rehabilitācijas kursa laikā:

 • Individuālas konsultācijas - nodarbības.
 • Pusaudžiem un pieaugušajiem - 1x nedēļā līdz 50 minūtēm.
 • Bērnam līdz 7 g.v. - 30 minūtes 2x nedēļā.
 • Ja bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi - 1x nedēļā līdz 35 minūtēm.


Metodes:
-brīvā spēle un saskarsme bērniem;
-smilšu terapijas elementi.

Tēmas:
-īstermiņa psiholoģisko problēmu risinājumi;
-attiecību ģimenē aspekti un konflikti;
-bērnu audzināšanas jautājumi.


2.Individuālās konsultācijas pusaudžiem un pieaugušajiem akūtas krīzes gadījumos - 2x nedēļā - līdz 45 minūtēm:

 • emocionālais un posttraumatiskais stress;
 • smagas vardarbības sekas;
 • depresijas stāvokļi, psihopātiskas uzvedības pazīmes.


3.Grupu nodarbības 1x nedēļā 2 stundas "Atbalsta grupa":

 • mātēm, kuru bērni atrodas Krīzes centrā;
 • sievietēm, kuras cietušas no vardarbības.


4.Individuālās konsultācijas pusaudžiem un pieaugušajiem pēc Krīzes centra atstāšanas:

 • 3 bezmaksas individuālās konsultācijas;
 • AG apmeklēšana pēc vēlēšanās.


Pie psihologa Jūs varat:

 • apspriest problēmas risinājumus;
 • saņemt atbalstu;
 • risināt attiecību konfliktus;
 • celt savu pašvērtējumu;
 • labāk apzināties savas tiesības;
 • pilnveidot bērnu audzināšanas prasmes un metodes.


Psihologi sniedz:

 • konsultācijas pieaugušajiem un bērniem;
 • psihoterapija (eksistenciālā un mākslas terapija);
 • konsultēšanu ar smilšu terapijas un mākslas terapijas elementiem;
 • informatīvi - izglītojošas nodarbības pusaudžiem un vecākiem par vardarbības pret bērniem izpratni;
 • atbalsta grupas sievietēm, kuras cietušas no vardarbības;
 • psihodiagnostika (intellektuālie un personības attīstības testi).
   

 Krīzes centrā ģimenēm ar bērniem "Paspārne" konsultācijas sniedz pieredzējuši speciālisti:

 • Kristīne Strazdiņa - psiholoģe
 • Ilona Ausēja Rudzāte -  psiholoģe (individuālā psiholoģija)