Projekti

Tuvojas noslēgumam projekts „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā”

 
 

Tuvojas noslēgumam projekts „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā” (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034).

Projekta sasniegtie rezultāti:

  • Piedaloties reitterapijas, kanisterapijas un 3 krīžu centra speciālistiem, tika sagatavota sociālās rehabilitācijas programma vardarbībā cietušiem bērniem, lai integrētu pedagoģisko jāšanu/ reitterapiju un kanisterapiju sociālās rehabilitācijas procesā.
  • Tika noorganizēta 4 dienu pieredzes apmaiņas brauciens pie projekta partnera EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija) pie Sissela Tūrsone Falkas (Sissel Thorson Falch), lai pastiprināti apgūtu reitterapijas metodi. Komandējuma laikā tika apmeklētas organizācijas, kas strādā ar vardarbībā cietušām personām;
  • Noorganizēts seminārs sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbībā cietušo personām sniedzējiem – krīžu centru speciālistiem /2 dienas/. Semināru apmeklēja 17 speciālisti no „Centrs Valdardze”, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs. Speciālisti apguva pamatlietas par kanisterapiju un reitterapiju, lai izprastu jauno metožu iespējas un integrāciju sociālās rehabilitācijas procesā.
  • Noorganizēti informējoši projekta uzsākšanas semināri Kurzemē un Vidzemē, kurā tika aicināti sociālie darbinieki no pašvaldībām, bāriņtiesas un citi speciālisti, kas strādā ar vardarbībā cietušām personām un ievieto bērnus krīžu centros. Tika prezentēts projekts, tā paredzētās aktivitātes. Semināri bija būtiski, lai rastos vienāda izpratne, kas ir kanisterapija un reitterapija un kādas iespējas strādājot ar šo metodi. Speciālistiem bija pieejami dažādi informatīvi materiāli.
  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši 529 vardarbībā cietuši bērni. Aktivitāte turpinās.
  • Tika izdots informatīvs praktisks materiāls, kalendārs 2015.gadam ar bērnu zīmējumiem, kuri saņēma sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Materiālā tika iekļauta informācija par projektu.
  • Tik noorganizēts projekta noslēguma seminārs Vidzemē, kurā tika aicināti sociālie darbinieki no pašvaldībām, bāriņtiesas un citi speciālisti, kas strādā ar vardarbībā cietušām personām, lai iepazīstinātu ar unikālo praksi, iekļaujot kanisterapiju un reitterapiju vardarbībā cietušo bērnu sociālajā rehabilitācijā. Tika prezentēts projekts un tā rezultāti. Noslēguma seminārs Kurzemes speciālistiem notiks 28.12.2015.

Projekta realizācijas laiks 2014.gada 1. janvāris - 2015. gada 31.decembris. Projektu realizē „Centrs Valdardze’, sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”,Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

 

Komentāri rakstam: Projekti

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods