Projekti

Dzīvnieku terapijas mērķi un uzdevumi.

 

 

Dzīvnieku terapijas mērķi un uzdevumi.

 

Projekta „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā” (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034) ietvaros, tika izstrādāta programma „Dzīvnieku (zirgu un suņu) terapijas programma sociālās rehabilitācijas pasākumu īstenošanai vardarbībā cietušajiem bērniem”

Programmas mērķis ir sniegt iespēju vardarbībā cietušajiem bērniem celt pašvērtējumu un mazināt varmācības radīto seku iespaidu uz bērnu dzīves kvalitāti, izmantojot reitterapijas un kanisterapijas darba metodes un elementus, lai mazinātu psihoemocionālo traumu un nepieļautu tālāku varmācību pret sevi un agresīvu, destruktīvu uzvedību pret apkārtējiem.

Programmas uzdevumi ir risināt klientu psiholoģiskās, sociālās  problēmas-

  • Attīstīt bērnu sociālās prasmes;
  • Sniegt zināšanas par saskarsmi ar dzīvniekiem;
  • Nodrošināt klienta prasmju apgūšanu saskarsmei ar dzīvniekiem;
  • Sniegt atbalstu klienta saskarsmē ar dzīvniekiem.

Sadarbojoties dažādu jomu starpprofesionāļiem  no Centra Valdardze, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Talsu novada krīžu centra, izstrādāta Dzīvnieku (zirgu un suņu) terapijas programma, kura tiek piedāvāta kā inovatīvs pasākums un ir tieši saistīta ar vardarbībā cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas procesa paplašināšanu.

Projekta realizē „Centrs Valdardze’, sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

 

Komentāri rakstam: Projekti

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods