Projekti

Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem

 

Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem

 

           Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2014. gada janvārī uzsāka īstenot projekta „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados” aktivitātes. Ventspils un Talsu pilsētu un novadu audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem ir iespēja bezmaksas konsultēties dažādos jautājumos pie dažādiem speciālistiem: pieejamas sociālā darbinieka, psihologa, jurista un sociālā pedagoga konsultācijas. Konsultācijas ir pieejamas klātienē, kā arī tiek sniegtas telefoniski un elektroniski.

          Konsultāciju mērķis ir sniegt audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem atbalstu kā arī rast dažādu jautājumu risinājumus, iegūstot informatīvu izglītojošu palīdzību.

 

Atbalsta aktivitātes tiks nodrošinātas līdz 2015. gada 28. februārim.

 

1.

Konsultācijas pie speciālistiem:

Visas konsultācijas ir iespējams saņemt klātienē, telefoniski un elektroniski (e-pastā)

 

 • pie sociālā darbinieka

Sociālie pabalsti, izglītības iestādes maiņa, saskarsmes veidošana, attiecības ar pārējiem ģimenes locekļiem, u.c. jautājumi

 • pie psihologa

Bērna vajadzību izvērtēšana, adaptācija jaunajā ģimenē u.c. jautājumi

 • pie jurista

Likumdošanas aktualitātes, kas saistītas ar bērnu tiesību nodrošināšanu vai audžuvecāku, aizbildņu, adoptētāju interešu aizstāvība u.c.jautājumi.

 • pie sociālā pedagoga

Ilgstoši neapmeklēta skola, kavējumi, mācīšanās prasmju trūkums, konflikti ar pedagogiem, ārpusskolas nodarbības, mācīšanās prasmju uzlabošanu-korekcijas plāna veidošana pēc individuālas pieejas u.c. jautājumi

2.

Atbalsta grupu nodarbības:

 

Piedāvāto nodarbību laikā, ievērojot konfidencialitātes principu, tās dalībniekiem būs iespēja dalīties pieredzē, uzklausīt pārējo dalībnieku domas, gūt atbalstu, apzināt savus iekšējos resursus, pilnveidot savas saskarsmes un konfliktu risināšanas iemaņas, kā arī gūt pozitīvas emocijas.

 

 • audžuvecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem

8 nodarbības 1 grupai; grupā līdz 10 dalībniekiem

 • audžuvecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem, kuri audzina pusaudžus

8 nodarbības 1 grupai; grupā līdz 10 dalībniekiem

 • atbalsta grupu nodarbības bērniem „Drošības skola”
 • pusaudžiem nodarbības programmā „Zini un izproti!”

     (5 nodarbības 1 grupai , grupā līdz 10 dalībniekiem)

 • jaunākiem bērniem tiks realizēta „Džimbas drošības programma”  pirmsskolas un jaunāko klašu skolas vecuma bērniem” (8 nodarbības 1 grupai, līdz 12 dalībniekiem).

3.

3 apmācību

       semināri/nodarbības

Seminārus vadīs pieredzējuši nozares speciālisti.

Semināru tēmas

 • aktualitātes likumdošanā;
 • saskarsmes veidošana, attiecības ar pārējiem ģimenes locekļiem;
 • bērna izglītošana, sadarbība ar izglītības iestādēm u.c.

4.

Atbalsts organizējot bērna tikšanos ar bioloģisko ģimeni

Nepieciešamības gadījumā nodrošinām ar telpu, piedāvājam speciālista klātbūtni

5.

Bērnu pieskatīšana

Laikā, kad audžuvecāki, aizbildņi un adoptētāji atrodas atbalsta/pašpalīdzību grupu nodarbībās, apmācību seminārā vai konsultācijās, bērni tiks pieskatīti.

6.

„Operatīvā atbalsta brigāde”

 

Brigādes sastāvā 2 sociālās jomas speciālisti (sociālais darbinieks, sociālais pedagogs vai sociālais audzinātājs), kas pēc nepieciešamības apmeklēs audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus, lai sniegtu atbalstu ģimenei.

 

 

Atbalsta aktivitātes notiek projekta „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados” ietvaros. Projektu finansē EEZ un Norvēģijas finanšu instruments un Latvijas valsts

 

Komentāri rakstam: Projekti

Irna
29.08.2015 13:08:24
, Bryce: Thank you for your comments.So where did the 62 years go? That's a good qutsieon, one which all three of us address here in one way or another.I don't think the Japanese government "officially [does] its utmost to downplay such issues"; it's the

"unofficial" downplaying, hedging, and parsing of official statements and addresses by public officials and the subsequent backtracking that is the problem. And this is unhelpful. The controversies are not entirely of their own making, but they do have a

lot of responsibility. Not that the Chinese and South Korean governments don't have a lot to do domestically to give their people a better understanding of what post-WW II Japan is all about though. In any case, my point is that these controversies are not

preventing Japan from projecting its armed forces beyond its borders.Do I personally believe that the "history issues" should be a low priority issue? Perhaps I should have hedged my original post a litle bit more and concluded with something like Having

seen the awful outcome of international intervention in the Middle East, I'm think that the disinterested attitude of the Japanese public has something to recommend itself for. Be careful what you wish for; isn't that how the saying goes?

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods