Projekti

Audžuģimenes, adoptētājus un aizbildņus uz bezmaksas semināru.

 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne"

aicina visas Ventspils pilsētas un novada audžuģimenes, adoptētājus un aizbildņus

uz bezmaksas semināru

 

"Vecāku loma un iespējas bērna seksualitātes veidošanā"

 

12. septembrī  plkst. 11.00  Krīzes centrā „Paspārne”, Talsu  ielā 39, Ventspilī

13. septemrī plkst 11.00 Talsu novada muzejā K.Mīlenbaha ielā 19, Talsos

Semināru vadīs Baiba Purvlīce, biedrības „Papardes zieds” psihoterapeite

Semināra programma:

  1. Bērnu vecumposmu īpatnības
  2. Reproduktīvās veselības veicināšana
  3. Bērna seksualitātes veidošana

Semināra mērķis:

Sniegt zināšanas par bērnu un pusaudžu seksuālo audzināšanu. Veidot izpratni par problēmām, kas saistītas ar bērnu un pusaudžu seksualitāti. Sniegt informāciju un atbalstu audžuvecākiem darbā ar audžubērniem.

Piedaloties seminārā, tiks nodrošināta  Bāriņtiesu prasība ik gadu audžuvecākiem apgūt aizbildņa apmācības programmu, kas nepieciešami saskaņā ar Nr.1036 "Audžuģimeņu noteikumi",. Pēc semināra tiks izsniegti sertifikāti par noklausīto apmācību tēmu 

Semināra dalībniekus nodrošināsim ar siltām pusdienām.

Audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus lūdzam savu dalību semināram pieteikt līdz 8.septembrim, zvanot uz  KC „Paspārne” tālruņu numuriem: 63661515;  22012434 (var atsūtīt arī īsziņu), vai rakstot uz  e-pasta adresi: pasparne_kc@inbox.lv

Savukārt, dalību uz 13. septembra semināruTalsos lūdzam pieteikt līdz 9.septembrim, zvanot uz Nodibinājumu "Talsu novada krīžu centrs" tālruņa nummuriem: 63299147; 27802729 (var atsūtīt isziņu), vai raktot uz e-pasta adresi: info@krizucentrs.lv

Seminārs notiek projekta „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados” ietvaros.

Projektu finansē EEZ un Norvēģijas finanšu instruments un Latvijas valsts.

 

 

 

 

 

 

Komentāri rakstam: Projekti

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods