Projekti

Talsu novada muzejā notika pirmais informatīvais atpūtas pasākums audžuģimenēm un aizbildņiem.

 

Talsu novada muzejā notika informatīvs atpūtas pasākums Talsu, Rojas un Dundagas novada audžuģimenēm un audžuģimenēs ievietotajiem bērniem.

 

Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un citām personām, kuru aprūpē nodoti bērni

            Talsu novada krīžu centrs sadarbībā ar Ventspils krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne” laika periodā līdz 2015.gada februāra mēnesim realizē projektu „Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados”. Projekta ietvaros 2014.gada 15.martā Talsu novada muzejā notika informatīvs atpūtas pasākums Talsu, Rojas un Dundagas novada audžuģimenēm un audžuģimenēs ievietotajiem bērniem. Informatīvajā atpūtas pasākumā piedalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģiona audžuģimeņu konsultante Iveta Veita un audžuģimeņu biedrības pārstāve no Liepājas Margita Grulle.

Audžuģimenes noskatījās Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas veidoto filmu „Daži stāsti no tūkstošiem”, kurā stāstīts par audžuģimenēm, kas sniedz palīdzību un ģimenisku atbalstu bērniem, kuri nonākuši grūtībās.

Audžuģimeņu bērni Talsu novada krīžu centra darbinieku un studentu vadībā darbojās dažādās darbnīcās, iepazinās ar Talsu novada muzeju un apskatīja Talsu novada lietišķās mākslas izstādi.

Audžuģimenes, aizbildņus un citus interesentus Talsu novada krīžu centra vadītāja Alla Spruģevica informēja par iespēju projekta ietvaros saņemt dažādu speciālistu bezmaksas konsultācijas. Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji var saņemt sekojošas konsultācijas Talsu novada krīžu centrā:

1) sociālā darbinieka konsultācijas;

2) psihologa konsultācijas;

3) jurista konsultācijas (izņemot prasību sagatavošanu tiesai);

4) sociālā pedagoga konsultācijas.

Projekta ietvaros tiks organizētas atbalsta grupu nodarbības, kurās, ievērojot konfidencialitātes principu, tās dalībniekiem būs iespēja dalīties pieredzē bērnu ārpusģimenes aprūpē, uzklausīt pārējo dalībnieku domas par bērnu audzināšanu. Būs iespēja gūt atbalstu dažādu situāciju risināšanā, apzināt savus iekšējos resursus, pilnveidot  saskarsmes un konfliktu risināšanas iemaņas, kā arī gūt pozitīvas emocijas. Atbalsta grupu nodarbības būs arī bērniem, kur pirmsskolas un jaunāko klašu skolas vecuma bērniem tiks realizēta „Džimbas drošības skola” un pusaudžiem būs nodarbības programmā „Zini un izproti”. Tiks organizēti semināri par tēmām – aktualitātes likumdošanā, saskarsmes veidošana ar pārējiem ģimenes locekļiem, bērna izglītošana un sadarbība ar izglītības iestādēm. Talsu novada krīžu centrs sniedz atbalstu audžuģimenēm un aizbildņiem, organizējot bērna tikšanos ar bioloģiskajiem vecākiem. Projekta ietvaros patronāžas pakalpojumu sniegs „Operatīvā atbalsta brigāde”, kas pēc nepieciešamības apmeklēs audžuģimenes, aizbildņus un bērnu aprūpētājus viņu dzīvesvietā.

Audžuģimenes, aizbildņu ģimenes, adoptētāji tiek aicināti izmantot speciālistu konsultācijas un pieteikties atbalsta grupu nodarbībām. Speciālistu konsultācijām un pārējiem atbalsta pasākumiem var pieteikties,  piezvanot, Talsos – 63299147; 27802729, Ventspilī – 63661515; 22012434. Jautājumus speciālistiem iespējams uzdot arī internetā rakstot uz e-pasta adresi: info@krizucentrs.lv.

 

Komentāri rakstam: Projekti

 1-3 
 4-6 
Motamarid
29.07.2014 12:07:13
Algirht alright alright that's exactly what I needed! http://juttjfskkxa.com [url=http://ebetrfyv.com]ebetrfyv[/url] [link=http://xcqxsqufna.com]xcqxsqufna[/link]
Mercy
27.07.2014 09:07:16
Agreed, except that I wasn't<a href="http://svmfgx.com"> cidrinesong</a> radio and/or laptop speakers when I mixed this. I mixed it to sound the way I heard it in my head. I don't mean to sound pretentious, but this is art! I can't imagine

a painter choosing color's based on the specs of iPhone screens!! Similarly, I would expect the painter to create whatever they felt achieved their goals/vision/effect, regardless of linearity' w/ respect to reality. So, in the case of music production, I also

take liberties to deviate from realism'. My aim is to collude w/ my collaborators to induce physical, emotional, and/or mental sensations within the listener. Sometimes the raw recordings of instruments work best towards those ends, but sometimes electronically

modified versions of those recordings work better towards those ends. As producer, my role is to ask the questions that determine the global goal/vision of the production, then aim the parts of the process towards that goal/vision. As mix engineer, my role is to

utilize my tools, when necessary, without discretion, to achieve the global goal/vision.
Mercy
27.07.2014 09:07:35
Agreed, except that I wasn't<a href="http://svmfgx.com"> cidrinesong</a> radio and/or laptop speakers when I mixed this. I mixed it to sound the way I heard it in my head. I don't mean to sound pretentious, but this is art! I can't imagine

a painter choosing color's based on the specs of iPhone screens!! Similarly, I would expect the painter to create whatever they felt achieved their goals/vision/effect, regardless of linearity' w/ respect to reality. So, in the case of music production, I also

take liberties to deviate from realism'. My aim is to collude w/ my collaborators to induce physical, emotional, and/or mental sensations within the listener. Sometimes the raw recordings of instruments work best towards those ends, but sometimes electronically

modified versions of those recordings work better towards those ends. As producer, my role is to ask the questions that determine the global goal/vision of the production, then aim the parts of the process towards that goal/vision. As mix engineer, my role is to

utilize my tools, when necessary, without discretion, to achieve the global goal/vision.
 1-3 
 4-6 

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods