Projekti

"Neizmanto, nebaidies, bet palīdzi"

 

Projekts „Neizmanto, nebaidies, bet palīdzi!” ( Pārejas Programmas Grantu shēma „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ).

 

Projekta mērķi:

Mazināt Ventspils rajona un pilsētas pašvaldības institūciju un darba devēju diskriminējošo attieksmi pret speciālo izglītības iestāžu un citu institūciju absolventēm ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta realizācijas laiks: no 01.07.2007. līdz 30.06.2008.

Projekta rezultāti:

  • izdots informatīvais materiāls aizspriedumu maiņai par speciālo skolu absolventēm;
  • organizēta nacionālā konference par likumdošanas iespējam diskriminācijas mazināšanai;
  • sniegtas juridiskās konsultācijas tiešajai un netiešajai mērķa grupai;
  • organizētas apaļā galda diskusijas;
  • sagatavoti TV raidījumi;
  • organizēti semināri un izglītojoša nometne par diskriminācijas un neiecietības izpausmēm un iespējamiem risinājumiem tās novēršanai.


Projekta realizētājs:

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”. Projekta partneri: Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests, Alternatīvās aprūpes centrs „Žēlsirdības māja”

Projekta izmaksas: 68894.09 EUR

Projektu līdzfinansē:

Pārejas Programmas Grantu shēma „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”, SIF, Brīvības iela 40-39, Rīga, LV 1050, tālr.7281752 )