Projekti

PHARE CBC

 

Projekts „Sabiedriskā sektora iniciatīvas – psiholoģiskai izglītībai un sociālpsiholoģiskajam atbalstam” ( PHARE CBC).

 

Projekta mērķi:

Veicināt Ventspils un Birštonas pilsētās krīzes situācijā nonākušo personu sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā un nodrošināt profesionālu sociāli - psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām, piesaistot nozaru speciālistus.

Projekta realizācijas laiks: no 29.11.2005. līdz 29.11.2006.

Projekta rezultāti:

  • programmas darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem izstrāde un ieviešana;
  • informatīvo bukletu sagatavošana un tipogrāfiska pavairošana;
  • 3 informatīvu videofilmu “Vardarbības novēršanas pasākumi – profilakse” izveide latviešu un lietuviešu valodā;
  • dalība izglītojošos semināros Lietuvā;
  • dalība konferencē Birštonā (Kauņas rajons, Lietuva);
  • zinātniski - praktiska konference Ventspilī „Terapijas formas un metodes psiholoģiskās palīdzības sniegšana bērniem un pusaudžiem”.


Projekta realizētājs:

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”. Projekta partneri: Ventspils bērnu un pusaudžu atbalsta centrs “Nāc līdzi!”(Latvija, Ventspils), Austrumeiropas Eksistenciālās terapijas asociācija (Lietuva, Birštona).

Projekta izmaksas: 49950.56 EUR

Projekta līdzfinansētājs:

PHARE 2003 “Baltijas jūras reģiona sadarbības programma Latvijai”, CFLA, Smilšu ielā 1, Rīga, LV 1919.