Projekti

ERAF projekts

 

Projekts “Rehabilitācijas centra izveide sievietēm, kuras cietušas no vardarbības, Ventspilī” (ERAF).

 

Projekta mērķis:

Izveidot rehabilitācijas centru vardarbībā cietušām sievietēm Ventspilī, rekonstruējot telpas atbilstoši būvnormatīvam LBN 208-00 un 2003.gada 3.jūnijā pieņemtajiem MK noteikumiem nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

Projekta realizācijas laiks: no 01.12.2005. – 30.04.2006.

Projekta rezultāts: rekonstruētas telpas 200m2 platībā, izbūvējot atbilstošus iekšējos tīklus un pielāgojot telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Projekta realizētājs: Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde, Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne” ir šī projekta Partneris.

Projekta kopējās izmaksas: 72635 LVL

Projektu līdzfinansētājs: ERAF, Sociālo pakalpojumu pārvalde, tālrunis :7500118