Projekti

Atbalsts ģimenēm ar bērniem

 

Projekts “Diennakts krīzes centra bērniem un ģimenēm ar bērniem izveide Ventspilī” Valsts programmas “Bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2004.gadam”1.2. sadaļas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā” ietvaros.

 

Projekta vispārējie mērķi:

  • nodrošināt profesionālu sociāli - psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām Ventspils pilsētā, piesaistot nozaru speciālistus;
  • veicināt krīzes situācijā nonākušo personu sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā.


Projekta realizācijas laiks: no 07.2004. līdz 12.2004.

Projekta rezultāts:

rekonstruētas 7 istabiņas centra klientiem, paredzot 20 stacionāras vietas ar kopējo platību 84,9 m 2

Projekta realizētājs: Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”

Kopējās projekta izmaksas: 12447.03 LVL

Projektu līdzfinansētājs: LR Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Basteja bulvāris 14, Rīga, LV 1050, tālr. 7356503