Projekti

Uzsākts darbs pie jauna projekta "Atkarībām - NĒ!".

 

          Dažādu pētījumu rezultātos, pusaudži un jaunieši tiek minēti kā atsevišķa grupa ar paaugstinātu risku, uzsākt dažādu, atkarību izraisošu vielu lietošanu, neskatoties uz viņu dzīves vēsturi. Pēc Ventspils pilsētas pašvaldības policijas sniegtās informācijas, noskaidrots, ka š.g. pirmajā pusgadā pašvaldības policija ir veikusi preventīvo darbu ar 194 jauniešiem, kuri izdarījuši dažādus administratīvos pārkāpumus, tajā skaitā par apreibinošo vielu lietošanu un smēķēšanu. Nereti jauniešu devianta uzvedība ir saistīta ar atkarību izraisošu vielu lietošanu.

 

          Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības policiju un Pašvaldības iestādi „Ventspils pilsētas sociālo dienestu”, ir uzsākuši darbu pie projekta „Atkarībām – NĒ!”. Š.g. janvāra beigās krīzes centra telpās notiks pirmā atbalsta grupas nodarbība sociālā riska ģimeņu bērniem/jauniešiem, kā arī jauniešiem, kuri atrodas Ventspils pilsētas pašvaldības policijas uzskaitē. Atbalsta grupas nodarbībās liela uzmanība tiks veltīta dalībnieku praktiskajam darbam, viedokļu apmaiņai, jautājumu aplūkošanai no dažādiem aspektiem, tiks ļauts dalībniekiem pašiem nonākt pie saviem secinājumiem. Iesaistīto jauniešu uzmanība tiks vērsta uz atkarību profilaksi un deviantas uzvedības mazināšanu.

 Projekta mērķi:

  • Mazināt Ventspils pilsētas sociālā riska ģimeņu bērniem/jauniešiem sociāli pieņemamu uzvedības iemaņu izveidi, atjaunot un uzlabot attiecības ģimenē, lai veicinātu atteikšanos no dažādām atkarībām t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas un atgrieztos pilnvērtīgā dzīvē, iekļautos sabiedrībā.
  • Veidot sabiedrisko domu pret atkarības vielu lietošanu Ventspils pilsētā, kā arī strādāt ar sociālā riska ģimeņu bērniem/jauniešiem u.c. viņu ģimeņu locekļiem.

Atbalsta grupas vadīs krīzes centra speciālisti, soc. darbiniece L. Priedoliņa un psih. J. Leinarte.

Pieteikšanās uz atbalsta grupām un sīkāku informāciju par projektu var saņemt zvanot pa tālruņiem 636 61515, 220 12434 vai rakstot elektroniski: pasparne_kc@inbox.lv.

                                                                                                              

 

Komentāri rakstam: Projekti

Nelly
06.07.2016 03:07:50
I am constantly trying to improve my legal writing. The two books I have used most are The Bluebook and The Winning Brief by Bryan A. Garner. The Blue Book is no thriller, but I find myself using it often. How can a judge take you seriously if you do;#28&17nt

even use proper citation?As to The Winning Brief, very good book that covers topics such as organizing, conveying thoughts, editing, etc. The Winning Brief has definitely made my writing less horrible.

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods