Projekti

Priekšlikumi „Ventspils pilsētas attīstības programmas 2007.- 2013.” rīcības programmai

 

Priekšlikumi tapuši biedrības Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem (KC) „Paspārne” realizētā projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/165/45 ietvaros.

 

92,07% no projekta finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta mērķi bija:

  • Sekmēt KC „Paspārne” darbinieku un biedru kapacitātes celšanu, tādejādi veicinot sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabojumus.
  • Radīt labus priekšnoteikumus aktīvas pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai, pašvaldības, valsts iestāžu un NVO savstarpējai sadarbībai kopēja mērķa – uz sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā

 

KC „Paspārne” izveidota starpinstitucionāla darba grupa 15 speciālistu sastāvā pieredzējušas ekspertes Ausmas Pastores vadībā analizēja esošo „Ventspils pilsētas attīstības programmu 2007.-2013. gadam” un izstrādāja priekšlikumus ar mērķi sekmēt sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanu mērķgrupai - ģimenēm ar bērniem Ventspilī, 2012.-2014. gadā.

Par pamatu tika ņemti dzīves kvalitātes rādītāji:

  • drošība
  • emocionālā labsajūta
  • fiziskā labsajūta
  • personības attīstība un pašnoteikšanās
  • sociālā iekļaušanās

 

Sākotnēji notika:

  • esošās situācijas analīze sociālajā jomā Ventspilī
  • diskutēts par izvirzītajiem rīcības virzieniem līdz 2020.gadam

 

Nākamajā etapā darba grupa sagatavoja konkrētus priekšlikumus atsevišķiem sadaļas „Progresīvi sociālie pakalpojumi un palīdzība (S-6 ) rīcības virzieniem, kuru realizēšanā pēc speciālistu uzskatiem ir iespējama un pat nepieciešama aktīva NVO līdzdalība.

 

Vairāk skatīt word dokumentā šeit
 

 

Komentāri rakstam: Projekti

Liliam
06.07.2016 03:07:20
I don't know why these people choose to be my antagonist. It seems while Maria has the problem with processing and in-taking simple sentences, Hathor seems to have the problem with processing and expounding them. I'll give them that benefit of

thought.12:13 AMyou're eve9;one&#3rys protagonist. i process things just fine. what i don't process well is racism and bigotry. you, in contrast, you excel at these. i'm surprised you can keep your ugly going all day and night. what a

thing to behold.leave hathor alone.

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods