Projekti

Darba grupas divu dienu noslēguma seminārs

 

Sabiedrības attīstības procesi Ventspils pilsētā norit pamatojoties uz izstrādāto Ventspils Attīstības stratēģiju (2007.-2013.gads).

 

Kā jau iepriekš informējām viena no projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.” aktivitātēm ir priekšlikumu sagatavošana Ventspils pilsētas domei, analizējot Ventspils Attīstības stratēģiju un domājot tieši par sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanu ģimenēm ar bērniem Ventspilī, no 2012. līdz 2014. gadam.

Priekšlikumu sagatavošanai tika izveidota 15 cilvēku darba grupa, kuru pārstāv speciālisti no Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta, Ventspils pilsētas bāriņtiesas, Pašvaldības policijas, Izglītības pārvaldes, kā arī NVO dalīborganizācijas.
Pašreiz darba grupa ir darbojusies jau 3 mēnešus gan tiekoties un diskutējot, gan strādājot mazākās grupās un individuāli.

2012. gada 23. un 24. martā notiks darba grupas 2 dienu izbraukuma seminārs , kurš noslēgs darba grupas darbību šī projekta laikā un tā rezultātā būs tapis dokuments ar speciālistu sagatavotajiem priekšlikumiem , kas tiks iesniegts izskatīšanai Ventspils pilsētas domes deputātiem un atbildīgajiem nozares darbiniekiem.

 


Seminārs notiek projekta
„Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana –ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” ietvaros

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 

 

Komentāri rakstam: Projekti

Valinda
06.07.2016 03:07:11
Absolutely, there’s no glory in being a starving artist. As long as you have integrity then I think anything goes.If something isn’t selling, it’s ok to try something else that is more likely to sell. There’s no limit to one

pe8s1n&#r2o7;s creativity:

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods