Projekti

„Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”

 

2011. gada 1. decembrī Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” uzsāka īstenot projektu „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”

 

Daudz ir atkarīgs no cilvēkiem, kuri realizē līdzdalības darbības, idejiskās motivācijas, profesionalitātes, pieredzes, nesavtības un spējas modelēt saprātīgus kompromisus, tāpēc, realizējot šo projektu, galvenie pamatuzdevumi ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanas un interešu aizstāvības procesā iesaistīto speciālistu kapacitātes celšanu un atbalstu.
Projekta konkrētie uzdevumi projekta laikā (10 mēnešos) ir:

  • Celt Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” (KC) un biedrorganizāciju biedru un darbinieku kapacitāti, organizējot 3 apmācību semināru blokus;
  • Eksperta vadībā izveidotai darba grupai sistemātiski sadarboties un noslēgumā 2 dienu seminārā izstrādāt priekšlikumus iesniegšanai Ventspils pilsētas domei programdokumenta „Sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērniem Ventspilī, 2012-2014” izstrādei;
  • Nodrošināt starpinstitucionālo supervīziju ciklu KC un biedrorganizāciju darbiniekiem, lai sekmētu viņu ikdienas darba funkciju – publisko pakalpojumu veikšanu un mazinātu izdegšanas sindroma iespējamību;
  • Organizēt konferenci Ventspils pilsētas un novada sociālās jomas NVO, pašvaldību speciālistiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem ar mērķi – iepazīstināt ar projekta rezultātiem.

Projekta iesniedzējs – KC ir apņēmies projekta laikā, nodrošināt saviem darbiniekiem un speciālistiem, kā arī savu biedrorganizāciju biedriem, darbiniekiem un speciālistiem iespēju, attīstīt darba kontaktus, apgūt aktuālāko nozarē, izprast pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas principus un ierosināt uz jauniem sadarbības projektiem par sociālās palīdzības un pakalpojumu sekmīgu attīstību un savu biedru interešu aizstāvību Ventspilī un Latvijā kopumā.

“92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
 

 

Komentāri rakstam: Projekti

 1-3 
 4-6 
Agatha
11.07.2016 20:07:21
You have shed a ray of susnnihe into the forum. Thanks! http://eplwaa.com [url=http://jkmyhqb.com]jkmyhqb[/url] [link=http://eaucqi.com]eaucqi[/link]
Earnhardt
08.07.2016 20:07:54
Just the type of <a href="http://ycejhmgt.com">ingisht</a> we need to fire up the debate.
Xannon
08.07.2016 15:07:37
Unelibevable how well-written and informative this was. http://cqorvp.com [url=http://qysdvwsv.com]qysdvwsv[/url] [link=http://rbddzr.com]rbddzr[/link]
 1-3 
 4-6 

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods