Projekti

Projekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”

 

Nodibinājums "Centrs „Dardedze”" 2010.gada 1.decembrī noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” īstenošanu programmas "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds”" ietvaros, kurā Ventspils krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” iesaistīts kā partneris, kas īstenos projekta aktivitātes Ventspilī.

 

Projekta mērķis ir, balstoties uz brīvprātīgo darba pieredzi pasaulē, izveidot Latvijas brīvprātīgo darbības sistēmu, lai brīvprātīgie, sadarbojoties ar NVO un pašvaldībām, sniegtu atbalstu dažādu sociālo atstumtības un nabadzības riska grupu pirmsskolas vecuma bērniem ģimenēs, tādejādi uzlabojot gan brīvprātīgo, gan atbalstīto cilvēku dzīves kvalitāti un mazinātu sociālo atšķirtību. Projekta laikā paredzēts izstrādāt brīvprātīgo apmācības programmu, piesaistīt, atlasīt un apmācīt mentorus un brīvprātīgos, veikt ģimeņu atlasi, īstenot brīvprātīgo atbalsta aktivitātes ģimenēs, kā arī organizēt noslēguma semināru.

Plānotā projekta rezultātā tiks izveidota brīvprātīgo piesaistīšanas, apmācības, uzraudzības un atbalstīšanas sistēma, kas paredzēta specifiskam darbam ar pirmskolas vecuma bērniem, kuri aug krīzes skartās ģimenēs, tostarp ģimenēs, kurās bērnus audzina seniori. Plānots iesaistīt un apmācīti vismaz 50 brīvprātīgos un nodrošināt atbalstu vismaz 100 bērniem un 20 senioriem. Paredzēts izveidot NVO un pašvaldību sadarbības modeli brīvprātīgo atbalsta programmas kontekstā un izveidot brīvprātīgo mentoru (supervizoru) programmu, kuras ietvaros tiks atlasīti un apmācīti vismaz 16 mentori. Tāpat plānots nodrošināt informāciju par izveidoto brīvprātīgo programmu un tās pirmajiem darba rezultātiem plašākai sabiedrībai, NVO un pašvaldībām.

Plānotās projekta izmaksas ir 91’999,94 LVL. Projektu īstenos centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem - Ventspils krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centru, Vidzemes reģionālo atbalsta centru „Dardedze”, un Rīgas Domes Labklājības departamentu laikā no 2010.gada 1.decembra līdz 2012.gada 31.maijam.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.