Projekti

Projekts „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā”

 

Nodibinājums "Centrs „Dardedze”" 2010.gada 1.decembrī ir noslēdzis līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projektiem „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā”  un "Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē" īstenošanu programmas "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds”" ietvaros, kurā Ventspils krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” iesaistīts kā partneris, kas īstenos projekta aktivitātes Ventspilī.

 

 

Projekta mērķis ir veicināt izmeklēšanas un iztiesāšanas procesā iesaistīto institūciju saskaņotu rīcību bērna interešu nodrošināšanai situācijā, kad bērns iesaistīts kriminālprocesā kā cietušais vai liecinieks, lai tādejādi nodrošinātu šī bērna interešu aizsardzību un nodrošinātu tā dzīves kvalitātes atjaunošanos. Projektā paredzēts izstrādāt nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu, kā arī veikt vadlīniju un standarta aprobāciju, materiālu tipogrāfisku iespiešanu, kā arī organizēt informatīvu noslēguma semināru speciāliem.

Plānotā projekta rezultātā tiks izstrādātas nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standarts, tās tiks aprobētas vismaz 5 NVO Latvijā, iesaistot vismaz 50 bērnus. Tiek plānots, ka pēc semināra, kurā piedalīsies iesaistītās institūcijas un to speciālisti, un kurā tiks izplatītas izstrādātās vadlīnijas un standarti, palielināsies gadījumu skaits, kad kriminālprocesā iesaistītie bērni tiks nopratināti izmantojot tehniskos palīglīdzekļus, tādējādi samazināsies to gadījumu skaits, kad bērni tiek pakļauti riskam atkārtoti tikt iesaistītiem kriminālnoziegumos kā cietušie, samazināsies viktimizācijas iespējas un sekundārā traumēšana, uzlabosies kriminālprocesos iesaistīto bērnu dzīves kvalitāte.

Plānotās projekta izmaksas ir 22’998,86 LVL. Projektu īstenos centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem - Ventspils krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Latgales reģionālo atbalsta centru „Rasas pērles”, Vidzemes reģionālo atbalsta centru „Dardedze”, Talsu novada krīžu centru un Rīgas Domes Labklājības departamentu laikā no 2010.gada 1.decembra līdz 2011.gada 30.novembrim.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.