Projekti

Pedagoģiskās jāšanas, kanisterapijas un orff mūzikas terapijas nodarbību nodrošināšana krīzes centra klientiem. (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" projekta ietvaros sniedz klientiem ļoti nozīmīgās nodarbības pedagoģiskajā jāšanā, kanisterapijā  un orff mūzikas terapijā.

Aizbildņu apmācības 2018.gadā (0) 

„CEĻVEDIS, AUDZINOT PUSAUDZI” (CAP) (0) 

"Ramala" radoša maizes labaratorija  (0) 

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Aicinam darbā sociālo audzinātāju (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” aicina darbā uz nenoteiktu laiku SOCIĀLO audzinātāju

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu programma "Izaugsme un nodarbinātība". (0) 

Motivācijas paaugstināšanas un  atbalsta pakalpojumu programma "Izaugsme un nodarbība"

Eiropas Atbalsta fonda atbalsta paku izsniegšanas nosacījumi 2018.gadā (0) 

Eiropas Atbalsta fonda atbalsta paku izsniegšanas nosacījumi 2018.gadā

Vakances (0) 

Šobrīd nav aktuālu vakanču!

Lai Ziemassvētku miers un klusums... (0) 

Lai Ziemassvētku miers un klusums ikvienam dod spēku visu cerību un domu piepildījumam Jaunajā gadā!

Dāvāsim prieku Ziemassvētku laikā! (0) 

  Dāvāsim prieku Ziemassvētku laikā!

Džimbas nodarbības arī pie mums! (0) 

  Džimba arī pie mums!

Bezmaksas kursi vecākiem! (0) 

Apmācību programma pusaudžu vecākiem „CEĻVEDIS, AUDZINOT PUSAUDZI” (CAP)

2017 gadā var saņemt! (0) 

  2017. gadā trūcīgas un krīzes situācijā prsonas turpina saņemt ES atbalsta pakas:

Iemītnieku/apmeklētāju iekšējie kārtības noteikumi (0) 

Krīzs centra ģimenēm ar bērniem "Paspārne" IEMĪTNIEKU/APMEKLĒTĀJU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Uzsākts jauns projekts! (0) 

  Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" ar šī gada martu atsāks saviem klientiem sniegt  ļoti nozīmīgās nodarbības pedagoģiskajā jāšanā, kanisterapijā  un deju/kustību terapijā.

Atbalsta paku izsniegšanas biežums 2017.gadā. (0) 

  Atbalsta paku izsniegšanas biežums 2017.gadā.

Jaunums-pārtikas preču komplekti maziem bērniem. (0) 

Domājot par ģimenēm un to vajadzībām, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros ir rasta iespēja papildus atbalstīt tās trūcīgās un krīzes situācijā nonākušās ģimenes, kurās aug bērni vecumā līdz 2 gadiem.

Paldies SalonLine! (0) 

Kārtējo reizi vēlamies Jums pateikt darbinieku un bērnu vārdā lielu, lielu paldies par sarūpēto! Paldies SalonLine par sadarbību un atbalstu!!!

Priecīgus Ziemassvētkus!!! (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne", sveic svētkos un vēl rast mieru, dzīvesprieku un mīlestību gan šī gada izskaņā, gan visu nākamo 2017. gadu!

Apmācības aizbildņiem turpinās! (0) 

  Apmācības aizbildņiem notiek pilnā sparā!

Ziemassvētku labdarības akcija „Eņģeļa smaids” (0) 

Milzīgs PALDIES Centram SALON LINE par aktīvu sadarbību un vēlmi iepriecināt ikvienu Krīzes centra PASPĀRNE iemītnieku!!!

Aizbildņu apmācības. (0) 

Aizbildņu apmācību norises laiki.

Piedalies apmācībās - aizbildņiem! (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” Ventspils pilsētas bāriņtiesas uzdevumā no 2016.gada 8. novembra līdz 14.decembrim organizē apmācības cilvēkiem, kuri uzņēmušies rūpes par bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem - aizbildņiem.

Atbalsta paku saturs! (0) 

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības paku saturs:   Higiēnas un saimniecības preču komplekts H2016 Skolas piederumu komplekti S2015 un SP2015 Pārtikas preču kmplekts P2016  

Jauni higiēnas un saimniecības preču komplekti! (0) 

Jaunais higiēnas un saimniecības preču komplekts – videi un cilvēkam draudzīgas preces.

Beidzot arī mums ir savas puķu dobes! (0) 

Labs nāk ar gaidīšanu... Divu mēnešu formalitāšu kārtošana un beidzot arī mums ir savas puķudobes!

Paspārnieši šauj ar lokiem. (0) 

Kopā darbos un kopā atpūtā jeb kā apguvām šaušanu no loka...

Daudz laimes "Paspārne"! (0) 

1. jūnijā, kad visa pasaule svin Starptautisko bērnu aizsardzības dienu Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” svinēja nu jau 10 pastāvēšanas jubileju.

Turpinās projekts „Atkarībām – NĒ!” (0) 

          Turpinās projekts ”Atkarībām – NĒ!”, kuru realizēja Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības policiju un Ventspils pašvaldības „Ventspils pilsētas Sociālo dienestu” ar mērķi iesaistīt jauniešus ar atkarības problēmām atbalsta grupu nodarbībās, vēršot to uzmanību uz atkarību profilaksi un deviantas uzvedības mazināšanu.

Turpinās projekts „Atkarībām – NĒ!” (0) 

          Turpinās projekts ”Atkarībām – NĒ!”, kuru realizēja Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības policiju un Ventspils pašvaldības „Ventspils pilsētas Sociālo dienestu” ar mērķi iesaistīt jauniešus ar atkarības problēmām atbalsta grupu nodarbībās, vēršot to uzmanību uz atkarību profilaksi un deviantas uzvedības mazināšanu.

Uzsākts darbs pie jauna projekta "Atkarībām - NĒ!". (1) 

          Dažādu pētījumu rezultātos, pusaudži un jaunieši tiek minēti kā atsevišķa grupa ar paaugstinātu risku, uzsākt dažādu, atkarību izraisošu vielu lietošanu, neskatoties uz viņu dzīves vēsturi. Pēc Ventspils pilsētas pašvaldības policijas sniegtās informācijas, noskaidrots, ka š.g. pirmajā pusgadā pašvaldības policija ir veikusi preventīvo darbu ar 194 jauniešiem, kuri izdarījuši dažādus administratīvos pārkāpumus, tajā skaitā par apreibinošo vielu lietošanu un smēķēšanu. Nereti jauniešu devianta uzvedība ir saistīta ar atkarību izraisošu vielu lietošanu.

Uzsākts darbs pie jauna projekta "Atkarībām - NĒ!" (0) 

          Dažādu pētījumu rezultātos, pusaudži un jaunieši tiek minēti kā atsevišķa grupa ar paaugstinātu risku, uzsākt dažādu, atkarību izraisošu vielu lietošanu, neskatoties uz viņu dzīves vēsturi. Pēc Ventspils pilsētas pašvaldības policijas sniegtās informācijas, noskaidrots, ka š.g. pirmajā pusgadā pašvaldības policija ir veikusi preventīvo darbu ar 194 jauniešiem, kuri izdarījuši dažādus administratīvos pārkāpumus, tajā skaitā par apreibinošo vielu lietošanu un smēķēšanu. Nereti jauniešu devianta uzvedība ir saistīta ar atkarību izraisošu vielu lietošanu.

"Paspārne" vēl svētīgus Ziemaassvētkus!!! (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" visus sirsnīgi sveic svētkos!

Ziemassvētku gaidīšana uzsākta arī krīzes centrā! (658) 

Ziemassvētku gaidīšana uzsākta arī krīzes centrā!
Trīs lietas, no kurām jāvairās: NEŽĒLĪBA, AUGSTPRĀTĪBA, NEPATEICĪBA. Trīs lietas, kas jāvēl sev un citiem: VESELĪBA, PRIEKS UN DRAUGI. Trīs lietas, kas katram jāattīsta sevī: LABESTĪBA, DROSME, CILVĒKMĪLESTĪBA. /Autors nezināms/  

Pārtikas un higiēnas pakas vistrūcīgākajām personām (0) 

2015.gada pavasarī uzsākta paku izdale vistrūcīgākajām personām Ventspilī, KC „Paspārnei” noslēdzot sadarbības līgumu ar Integrācijas centru „Atvērtās durvis”.        

KC "Paspārne" piedalās viktorīnā "Svinēsim 97" (648) 

KC „Paspārne” piedalās Ventspils nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta centra rīkotajā pasākumā par godu Latvijas 97.gadadienai.

KC "Paspārne" pieredzes apmaiņas braucienā Bulgārijā! (0) 

Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Bulgāriju 2015. gada 18.-23. oktobrī.

KC "Paspārne" piedalās seminārā par cilvēktirdzniecību! (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2 speciālistes 8. un 9.septembrī piedalījās seminārā Rīgā, kurā tika izzināti jautājumi par cilvēktirdzniecību. Pāris nedēļu vēlāk KC „Paspārne”  darbinieces papildināja savas zināšanas darbam ar cilvēktirdzniecības (CT) upuriem, iepazīstoties ar Igaunijas kolēģu pieredzi un valstī esošo sistēmu šo jautājumu risināšanā.

Ziedojumi (1) 

  Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne", labprāt pieņem ziedotas mantas labā stāvoklī!

Veiksmīgi turpinās dzīvnieku terapijas iekļaušana rehabilitācijas procesā. (0) 

  Veiksmīgi turpinās dzīvnieku terapijas iekļaušana rehabilitācijas procesā.

NOSLĒDZIES PROJEKTS „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados" (5) 

NOSLĒDZIES PROJEKTS „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados".

NOSLĒDZIES PROJEKTS „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados" (665) 

  NOSLĒDZIES PROJEKTS „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados"!

Informācija audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem! (1) 

Informācija audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem informatīvo bukletu veidā!!!

Informācija audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem! (658) 

Informācija audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem informatīvo bukletu veidā!!!

Vasaras nometne vecākiem ar bērniem! (655) 

  Notiks nometne vecākiem ar bērniem...

Atskats uz projekta noslēdzošo pasākumu. (0) 

  Atskats uz projekta noslēdzošo pasākumu.

Retterapijas un kanisterapijas darbības elmenti. (0) +video

  Reitterapijas un kanisterapijas darbības elementi.

Informatīvs pasākums! (2) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” aicina piedalīties Informatīvā pasākumā

Tiek izsniegtas pārtikas pakas! (659) 

Sākusies pārtikas preču komplektu izsniegšana trūcīgajiem iedzīvotājiem

Paldies par sniegto atbalstu! (654) 

Ir noslēgusies Centra SALON LINE decembrī organizētā labdarības akcija.

Atbalstu grupas turpinās! (1) 

  Turpinās, atbalstu grupu rīkošana.

Dzīvnieku terapijas mērķi un uzdevumi. (0) 

  Dzīvnieku terapijas mērķi un uzdevumi.

Bezmaksas pakalpojumi!!! (0) 

Aicinām izmantot!!!

Bezmaksas pakalpojumi!!! (651) 

 Aicinām izmantot!!!

Bezmaksas seminārs par ģimenes finanšu jautājumiem! (1) 

Bezmaksas seminārs par ģimenes finanšu jautājumiem!

KC "Paspārne" sniedz jaunu pakalpojumu! (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem sniedz jaunu pakalpojumu, no vardarbības cietušajām pilngadīgām personām.

Seminārs par pusaudžu emocionālo audzināšanu! (0) 

Notiks bezmaksas seminārs par Pusaudžu emocionālo audzināšanu!

Atskats pasākumam "KOPĀ!" (1) 

  Veiksmīgi aizvadīts pasākums "KOPĀ!"

NOSLĒDZIES PROJEKTS „Atbalsts ģimenēm pēc rehabilitācijas” (652) 

Veiksmīgi NOSLĒDZIES PROJEKTS „Atbalsts ģimenēm pēc rehabilitācijas”

Gadam noslēdzoties - atskats uz paveikto! (0) 

  Gadam noslēdzoties - atskats uz paveikto!

Ziemassvētku pasākums "KOPĀ"! (1) 

Aicinām piedalīties izglītojoši izklaidējošā Ziemassvētku pasākumā "KOPĀ"!

Atbalsti Ziemassvētkos! (655) 

  Atbalsti "Paspārnes" iemītniekus Ziemassvētkos!

Seminārs “Juridiskās aktualitātes aizbildņiem un audžuģimenēm” (1) 

Audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem iespēja apmeklēt bezmaksas semināru “Juridiskās aktualitātes aizbildņiem un audžuģimenēm”

Audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi, tiek aicināti uz bezmaksas semināru. (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” aicina visas Ventspils pilsētas un novada audžuģimenes, adoptētājus un aizbildņus uz bezmaksas semināru

Audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi, tiek aicināti uz bezmaksas semināru. (636) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” aicina visas Ventspils pilsētas un novada audžuģimenes, adoptētājus un aizbildņus uz bezmaksas semināru

Dzīvnieku terapijas iekļaušana rehabilitācijas procesā. (0) 

  Dzīvnieku terapijas iekļaušana rehabilitācijas procesā.

Veiksmīgi turpinās Reitterapijas nodarbības. (0) 

  Pedagoģiskās jāšanas (reitterapijas) nodarbības veiksmīgi turpinās!

Audžuģimenes, adoptētājus un aizbildņus uz bezmaksas semināru. (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" aicina visas Ventspils pilsētas un novada audžuģimenes, adoptētājus un aizbildņus uz bezmaksas semināru

Veiksmīgi noslēgusies diennakts bērnu nometne "Būsim kopā!". (651) 

Veiksmīgi noslēgusies diennakts bērnu nometne "Būsim kopā!".

Kanisterapijas nodarbība bērnu nometnē "Būsim kopā!". (1) 

Kanisterapijas nodarbība bērnu nometnē "Būsim kopā!".

Bērnu nometne "Būsim kopa!". (706) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne” sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu organizē bērnu diennakts vasaras nometni „Būsim kopā!”, kuri ir saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumus Krīzes centrā ģimenē ar bērniem "Paspārne".

Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem  (1) 

Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem

Suņu un zirgu terapijas iekļaušana Krīzes centra sociālājā rehabilitācijā. (2) 

Ir uzsākta suņu un zirgu terapijas iekļaušana krīžu centru sociālajā rehabilitācijā.

Is included canine and horse riding therapy in the social rehabilitation. (0) 

Is included canine and horse riding therapy in the social rehabilitation.

Nodarbības bērniem "Drošības skola" (0) 

Nodarbības bērniem „Drošības skola”

Animal therapy for social rehabilitation. (5) 

The foundation "Centrs Valdardze" implements a project "Animal therapy for social rehabilitation of abused children".

Dzīvnieku terapija sociālajā rehabilitācijā. (1) 

„Centrs Valdardze realizē projektu „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā”

Atbalstu grupu nodarbības audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem (0) 

Atbalstu grupu nodarbības (latviešu un krievu valodās) audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem

Bezmaksas pakalpojumi. Izmantojiet! (0) 

  Audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem ir iespēja izmantot bezmaksas pakalpojumus.  

UZSĀKTS JAUNS PROJEKTS „Atbalsts ģimenēm pēc rehabilitācijas” (650) 

PATEICOTIES „LATVIJAS VALSTS MEŽU” FINANSĒJUMAM UZSĀKTS JAUNS PROJEKTS „Atbalsts ģimenēm pēc rehabilitācijas”

Talsu novada muzejā notika pirmais informatīvais atpūtas pasākums audžuģimenēm un aizbildņiem. (6) 

Talsu novada muzejā notika informatīvs atpūtas pasākums Talsu, Rojas un Dundagas novada audžuģimenēm un audžuģimenēs ievietotajiem bērniem.

Palīdzi bērnam! (6) 

Palīdzi bērnam! Bērns vislabāk jūtas mājās, ģimenē, ja viņam ir mīloši vecāki, māsas, brāļi. Latvijā ir daudz bērnu, kuriem ir vajadzīga ģimene, mīļi vecāki un mājas. Lai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un bāreņiem dotu iespēju augt ģimeniskā vidē, aicinām jūs kļūt par audžuģimeni, vēršoties Ventspils pilsētas bāriņtiesā.

Laime un prieks ir abpusēji (0) 

Laime un prieks ir abpusēji. Par audžuģimenes statusa iegūšanu Marta domājusi jau sen, viņa vienmēr ir gribējusi bērnus. Gaidot uz saviem, sapratusi, ka šajā laikā var palīdzēt kādam bērniņam, kurš jau ir piedzimis un kuram nav neviena tuva cilvēka.

Viss par audžuģimenēm (0) 

Viss par audžuģimenēm Pašlaik Ventspilī savu izvēlēto misiju veic 12 audžuģimenes. Tajās pajumti, rūpes un mīlestību saņem deviņi bērni no Ventspils, kā arī četri bērni no citām pašvaldībām. Savukārt seši bērni no Ventspils saņem aprūpi citu pašvaldību audžuģimenēs.

Informatīvs atpūtas pasākums audžuģimenēm un aizbildņiem "Būsim kopā" (4) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Sociālo dienestu un Ventspils pilsētas bāriņtiesu  2014. gada 22. martā, Ventspils Jaunrades namā (Maiznieku iela 11) no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 organizē informatīvu atpūtas pasākumu audžuģimenēm un aizbildņiem. 

Uzsākts darbs pie projekta!! (0) 

Uzsākts darbs pie programmas izstrādes projekta „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados”

Uzsākts darbs pie projekta! (0) 

Uzsākts darbs pie programmas izstrādes projekta „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados” ietvaros.

Izmaiņas, kas skar personas, no kuru ienākumiem tiesu izpildītājs piedzen parādus (9) 

Izmaiņas, kas skar personas, no kuru ienākumiem tiesu izpildītājs piedzen parādus

Nodokļu atvieglojumi (11) 

Izmaiņas, kas skar personas, kurām apgādībā ir bērni, kuri saņem apgādnieka zaudējuma pensiju.

Uzturlīdzekļi  

Ja es viena pati audzinu bērnu un bērna tēvs ilgstoši nedod līdzekļus bērna uzturam, kāds ir process, lai es varētu saņemt uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļu garantijas fonda?

Laulības šķiršana  

Kādos gadījumos var šķirt laulību?

Laulāto mantiskās attiecības  

Laulāto mantiskās attiecības

Aizgādnība  

Aizgādnība pār garā slimiem cilvēkiem.

Aizgādības tiesības  

Par aizgādības tiesībām.  

Darba tiesiskās attiecības  

Darba tiesiskās attiecības.  

Aizbildnība  

Aizbildnība ir process, kad bērnam, kas palika bez vecāku gādības, ieceļ aizbildni(personu), kas bērnam turpmāk aizvietos vecākus un pārstāvēs bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Vecāku pienākumi  

Vecāku pienākumi.

Paternitātes noteikšana  

Paternitātes noteikšana.

Project: „Support for foster families and guardians of Ventspils and Talsi towns and regions” (5) 

Association „Crisis center for families with children „Pasparne”” on December 1, 2013 starts a project No. 2012.EEZ/PP/1 MEC/177 Support for foster families and guardians of Ventspils and Talsi towns and regions” signing an agreement with Society Integration Foundation.

Jauns projekts: Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados” (0) 

Biedrība Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”, parakstot līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu, 2013. gada 1. decembrī uzsāk projektu Nr. 2012.EEZ/PP/1 MEC/177 „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados”.

Jauns projekts: Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados” (0) 

  Jauns projekts: Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados”

Atbalsta grupas pieaugušajiem (662) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" piedāvā apmeklēt atbalsta grupas pieaugušajiem.

Noslēdzies darbs pie projekta (4) 

Noslēdzies darbs pie projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana” 2012. gada 1. septembrī nodibinājums „Centrs Dardedze” kopā ar sadarbības partneriem krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centru, Centru „Valdardze”, Latgales reģionālā atbalsta centru „Rasas pērles”, Zantes ģimenes krīzes centru un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centru, uzsāka projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana” identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115, īstenošanu.  

Priekšlikumi „Ventspils pilsētas attīstības programmas 2007.- 2013.” rīcības programmai (1) 

Priekšlikumi tapuši biedrības Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem (KC) „Paspārne” realizētā projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/165/45 ietvaros.

Projekts "Labklājība un drošība pašu rokās" (0) 

Projekta "Labklājība un drošība pašu rokās"  laikā tiks akcentēta ģimenes kā sabiedrības pamatvienības loma un sabiedrisko organizāciju, valsts/pašvaldības iestāžu sadarbības nozīmīgums, lai kopīgi sekmētu ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanu īpaši ja, tā ir nonākusi krīzes situācijā un tai nepieciešams izprast šo situāciju, saņemt psihosociālu palīdzību un atbalstu, kuru sniedz kvalificēti speciālisti, un droši rīkoties. Projekta galvenās aktivitātes: bezmaksas psiholoģiskās un juridiskās konsultācijas, atbalsta grupas vecākiem un bērniem, informatīvu bukletu par krīzes centra piedāvātajiem pakalpojumiem izdošana latviešu un krievu valodās.  

Krīzes centrs "Paspārne" iesaistās jaunā projektā (625) 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Līdzdalības un pakalpojuma uzlabošana vardarbība cietušo 0 – 36 mēnešu veco bērnu sociālajā rehabilitācijā” (līgums Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/008/87)  

Bezmaksas konsultācijas (589) 

Bezmaksas konsultācijas
Bezmaksas psihologa un jurista konsultācijas

Turpinās darbs pie projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”. (0) 

Turpinās darbs pie projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”.
Turpinās darbs pie projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”. 2012. gada 1. septembrī nodibinājums „Centrs „Dardedze”” kopā ar sadarbības partneriem krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centru, Centru „Valdardze”, Latgales reģionālā atbalsta centru „Rasas pērles”, Zantes ģimenes krīzes centru un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centru, uzsāka projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana” identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115, īstenošanu.  

Informatīvs pasākums audžuģimenēm un aizbildņiem (636) 

Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests, Ventspils pilsētas bāriņtiesa un Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2013. gada 2. februārī, Ventspils Kultūra centrā no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 organizē informatīvo pasākumu audžuģimenēm un aizbildņiem.

Sabiedrības integrācijas fonda E-Avīze (6) 

2012. gadā Sabiedrības integrācijas fonds uzsāka e-avīzes izdošanu par ESF projektiem Latvijā. Šis izdevums veltīts projektiem Kurzemes plānošanas reģionā.

Apmācības projektā „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”  (646) 

Apmācības projektā „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”
2012. gada 27. un 28. novembrī norisinājās apmācības 25 projektā iesaistītajiem nevalstisko organizāciju speciālistiem. Apmācību tēma „Bērni ar seksuālās uzvedības problēmām un pusaudži ar kaitējošu seksuālo uzvedību”.

Noslēdzies Krīzes centra "Paspārne" projekts (647) 

Noslēdzies Krīzes centra "Paspārne" projekts
Noslēdzies projekts „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā”.

Noslēdzies Krīzes centra ģimenēm ar bērniem "Paspārne" projekts (5) 

Noslēdzies Krīzes centra ģimenēm ar bērniem "Paspārne" projekts
Noslēdzies projekts „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā”.

Nodibinājumam "Centrs Dardedze" jauns projekts (6) 

Nodibinājumam "Centrs Dardedze" jauns projekts
Nodibinājums „Centrs Dardedze””, parakstot līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu, 2012. gada 1. septembrī uzsāk projektu Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115 „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”.

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" kā partneris "Centra Dardedze"jaunajā projektā (653) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" kā partneris "Centra Dardedze"jaunajā projektā
Nodibinājums „Centrs Dardedze””, parakstot līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu, 2012. gada 1. septembrī uzsāk projektu Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115 „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”.

Projekta noslēguma konferences prezentācijas (1) 

Projekta noslēguma konferences prezentācijas

Konference projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” ietvaros. (6) 

Konference projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” ietvaros.
Šodien, 2012. gada 28. septembrī no plkst. 11.00, Ventspils Augstskolas 1.auditorijā, Inženieru ielā 101, Ventspilī notiek Krīzes centra ģimenēm ar bērniem «Paspārne» rīkotā konference “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem”.

Noslēguma konference projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” ietvaros. (0) 

Noslēguma konference projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” ietvaros.
Šodien, 2012. gada 28. septembrī no plkst. 11.00, Ventspils Augstskolas 1.auditorijā, Inženieru ielā 101, Ventspilī notiek Krīzes centra ģimenēm ar bērniem «Paspārne» rīkotā konference “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem”.

Plānotā konferences darba kārtība (656) 

Plānotā konferences darba kārtība
Plānotā konferences “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem”, 2012. gada 28. septembrī Ventspils Augstskolas 1.auditorijā, Inženieru ielā 101, Ventspilī darba kārtība  

Pieteikuma anketa konferencei (663) 

Pieteikuma anketa konferencei
Dalībnieka pieteikuma anketa konferencei “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem” 28. septembrī no plkst. 11:00 līdz 18:00 Ventspils augstskolā  

Konference "Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem" (665) 

Konference "Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem"
Aicinām Jūs piedalīties Krīzes centra ģimenēm ar bērniem «Paspārne» rīkotajā konferencē “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem”, kas notiks 2012. gada 28. septembrī no plkst. 11.00, Ventspils Augstskolas 1.auditorijā, Inženieru ielā 101, Ventspilī

Konference Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem. (0) 

Konference Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem.
Aicinām Jūs piedalīties Krīzes centra ģimenēm ar bērniem «Paspārne» rīkotajā konferencē “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem”, kas notiks 2012. gada 28. septembrī no plkst. 11.00, Ventspils Augstskolas 1.auditorijā, Inženieru ielā 101, Ventspilī

Dialoga metode interešu aizstāvībā (6) 

Dialoga metode interešu aizstāvībā
2012. gada 4. septembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā notiks pēdējais projekta seminārs „Attīstošā dialoga filozofija un pamatprincipi”.

"Dialoga metode interešu aizstāvībā". (6) 

"Dialoga metode interešu aizstāvībā".
2012. gada 31. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā notiks 3. cikla 2. seminārs „Attīstošā dialoga filozofija un pamatprincipi”.

3. semināru cikls "Dialoga metode interešu aizstāvībā" (1) 

3. semināru cikls  "Dialoga metode interešu aizstāvībā"
2012. gada 28. jūnijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā notiks 3. cikla 1. seminārs „Attīstošā dialoga filozofija un pamatprincipi”.

Noslēdzies projekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”. (655) 

Noslēdzies projekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”.
31.maijā ir noslēdzies centra „Dardedze” un sadarbības partneru - Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Rīgas Domes Labklājības departamenta, īstenotais apakšprojekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Sveiciens svētkos (647) 

Sveiciens svētkos
Rīt, 1. jūnijā, kad visa pasaule svin Starptautisko bērnu aizsardzības dienu arī Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” svin savu sesto dzimšanas dienu!  

Noslēguma seminārs speciālistiem (2) 

Noslēguma seminārs speciālistiem
Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”(KC) turpina īstenot Eiropas Sociālā Fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes projektu nr. 1DP/1.5.2.2.2/11APIA/SIF/165 „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.” Projekta ietvaros no semināru cikla “Pakalpojuma kvalitāte” 28. maijā Ventspils bibliotēkā no plkst. 10:00 – 18:00 notiks 3. noslēguma seminārs.  

Semināru cikls "Pakalpojuma kvalitāte" (6) 

Semināru cikls "Pakalpojuma kvalitāte"
Pateicoties Krīzes centra ģimenēm ar bērniem “Paspārne”(KC) iniciatīvai un ESF finansiālam atbalstam Ventspilī no š. g. aprīļa līdz jūnijam norit semināru cikls “Pakalpojuma kvalitāte”, kurā būs 3 apmācību semināri. Seminārā ir aicināti piedalīties KC dibinātāji, darbinieki, brīvprātīgie un sadarbības partneri, kas ikdienā iesaistās sociālo pakalpojumu sniegšanā.  

Jauns semināru cikls "Pakalpojuma kvalitāte" (6) 

Jauns semināru cikls "Pakalpojuma kvalitāte"
Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne” aicina piedalīties semināru ciklā “Pakalpojuma kvalitāte”, kurā paredzēti 3 bezmaksas apmācību semināri. Uz semināru aicinām dalībnieku no nevalstiskām organizācijām, kas sniedz vai gatavojas sniegt sociālos pakalpojumus  

Divu dienu izbraukuma seminārs darba grupai (5) 

Divu dienu izbraukuma seminārs darba grupai
2012. gada 23. un 24. martā Rudbāržu pagasta Piena muižā notika noslēguma seminārs priekšlikumu sagatavošanai programmai „Sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērniem Ventspilī, 2012 – 2014”izstrādei.

Brīvprātīgo projekts tuvojas noslēgumam (658) 

Brīvprātīgo projekts tuvojas noslēgumam
Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Darba grupas divu dienu noslēguma seminārs (1) 

Darba grupas divu dienu noslēguma seminārs
Sabiedrības attīstības procesi Ventspils pilsētā norit pamatojoties uz izstrādāto Ventspils Attīstības stratēģiju (2007.-2013.gads).

Atsauksmes par semināriem (27) 

Atsauksmes par semināriem
1. apmācību bloka "Interešu aizstāvība" 3 semināru noslēguma atsauksmes.

Trešais seminārs par procesu veicināšanu organizācijā (6) 

Trešais seminārs par procesu veicināšanu organizācijā
Procesu veicināšana organizācijā – stratēģiskā plānošana, darbības programmu izstrāde, diskusiju vadīšana  

Trešā darba grupas tikšanās (2) 

Trešā darba grupas tikšanās
Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" realizē Eiropas Sociālā Fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes projektu nr. 1DP/1.5.2.2.2/11APIA/SIF/165 „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”  

Otrais seminārs par sadarbību ar pašvaldībām (5) 

Otrais seminārs par sadarbību ar pašvaldībām
2012. gada 16. februārī plkst. 10.00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2 notiks otrais seminārs „Zināšanas, prasmes un iemaņas par sadarbību ar pašvaldību – līdzdalība politikas veidošanā, pakalpojumu, uzdevumu deleģēšana, sadarbības juridiskais ietvars.”  

Otrā darba grupas tikšanās (2) 

Otrā darba grupas tikšanās
Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda atbalstītu projektu „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā”.

Aicinām uz semināru (2242) 

Aicinām uz semināru
2012. gada 31.janvārī plkst. 10.00 Ventspils Augstskolā , notiks seminārs „Zināšanas, prasmes un iemaņas par lēmumu pieņemšanas procesu valsts pārvaldē”.  

Pirmais seminārs (0) 

Pirmais seminārs
2012. gada 31.janvārī plkst. 10.00 Ventspils Augstskolā , notiks seminārs „Zināšanas, prasmes un iemaņas par lēmumu pieņemšanas procesu valsts pārvaldē”.

Aicinām pieteikties supervizoru (5) 

Aicinām pieteikties supervizoru supervīziju sagatavošanai un vadīšanai projekta "Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana - ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā."

Aicinām piedalīties darba grupā_projektā (651) 

Aicinām piedalīties darba grupā_projektā
Eiropas Sociālā Fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes projekts nr. 1DP/1.5.2.2.2/11APIA/SIF/165 „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”  

Aicinām piedalīties darba grupā (0) 

Aicinām piedalīties darba grupā
Eiropas Sociālā Fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes projekts nr. 1DP/1.5.2.2.2/11APIA/SIF/165 „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”  

Projektā iesaistās jauni brīvprātīgie (648) 

Projektā iesaistās jauni brīvprātīgie
Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Izstrādātas bērnu nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpu standarts (649) 

Izstrādātas bērnu nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpu standarts
2011.gada 30.novembrī ir noslēdzies centra „Dardedze” un sadarbības partneru - Vidzemes reģionālā atbalsta centrs „Valdardze”, Talsu novada krīžu centrs, Latgales reģionālā atbalsta centrs „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Rīgas Domes Labklājības departaments - īstenotais apakšprojekts „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

„Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”  (6) 

„Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”
2011. gada 1. decembrī Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” uzsāka īstenot projektu „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”

Aicinājums (654) 

Ventspils reģionālais NVO (nevalstisko organizāciju) atbalsta centrs aicina visus piedzīvot Ziemassvētku gaidīšanas laiku, piedaloties labdarības akcijā “Ziemassvētki visiem” 17. decembrī no plkst. 14:00 līdz 17:00 Andreja ielā 11 (pie kafejnīcas “Dižrausis”).  

Kriminālprocesā iesaistītiem bērniem pietrūkst atbilstošas palīdzības (683) 

Dardedze: kriminālprocesā iesaistītiem bērniem pietrūkst atbilstošas palīdzības Ceturtā daļa jeb 25% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka bērnam, kļūstot par cietušo vai liecinieku kriminālprocesā, ir problēmas saņemt tieši bērna vajadzībām atbilstošu palīdzību, informē krīzes centrs „Dardedze” starptautiskajā konferencē „Vardarbībā cietis bērns un kriminālprocess”.  

Informatīvs pasākums valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem (643) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2011. gada 29. novembrī plkst. 12.00 Talsu ielā 39, Ventspilī organizē INFORMATĪVO PASĀKUMU „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā. Bērnam draudzīga nopratināšana”. Pasākums tiek organizēts Ventspils, Talsu, Kuldīgas un Liepājas valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem (674) 

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem
2011. gada 24. novembrī, Rīgā Nodibinājums „Centrs Dardedze” rīko II ikgadējo konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai. Šī gada tēma ir "Vardarbībā cietis bērns un kriminālprocess".

Jauns projekts (11) 

Jauns projekts

Starptautisks seminārs (645) 

Starptautisks seminārs
Kampaņas „Sliktais pieskāriens” ietvaros Centrs „Dardedze” š.g. 3.novembrī viesnīcas „Konventa Sēta” konferenču zālē „Kampenhauzens” no pl.10.00 – 17.00 organizē starptautisku semināru sociālajiem darbiniekiem un psihologiem „Terapeitiskais darbs strādājot ar seksuālajā vardarbībā cietušiem bērniem un pusaudžiem”.

Informatīvs pasākums medicīnas darbiniekiem (658) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2011. gada 22. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 13.00 Talsu ielā 39, Ventspilī organizē INFORMATĪVO PASĀKUMU "Brokastis Krīzes centrā!"

Sliktais pieskāriens (2) 

Sliktais pieskāriens
Sliktais pieskāriens: seksuālā vardarbība pret bērnu – retāk atklātais noziedzīgais nodarījums

Sliktais pieskāriens (646) 

Sliktais pieskāriens
Sliktais pieskāriens: seksuālā vardarbība pret bērnu – retāk atklātais noziedzīgais nodarījums

Brīvprātīgie Šveices projektā (664) 

2011.gada augusta beigās projektā darbojas jau 50 brīvprātīgie, no kuriem 49 jau ir atraduši ģimenes, kurām nepieciešama viņu palīdzība. Šo brīvprātīgo vidū ir dažāda vecuma un dzimuma cilvēki, taču visi viņi atzīst, ka brīvprātīgā darbs ir ļoti laba motivācija pamēģināt savā dzīvē kaut ko jaunu un nebijušu. Lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu arvien vairāk ģimenēm, projektam joprojām tiek meklēti aktīvi, palīdzēt griboši, dažāda vecuma un dzimuma brīvprātīgie no Rīgas, Talsu, Ventspils

Šveices projekta brīvprātīgie (2) 

Šveices projekta brīvprātīgie
Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem„Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Kampaņa "Sliktais pieskāriens" (2) 

Kampaņas „Sliktais pieskāriens” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par to, kas ir seksuāla vardarbība pret bērnu, kā bērnus pasargāt no potenciālajiem vardarbības riskiem, un kā palīdzēt bērniem, kas ir cietuši no seksuālas vardarbības. Viens no kampaņas uzdevumiem ir arī veicināt normatīvā regulējuma pilnveidošanu mūsu valstī, pievienojoties staurptautiskajiem dokumentiem, kas regulē jautājumus attiecībā uz bērnu seksuālās izmantošanas atklāšanu, noziegumu izmeklēšanas gaitu un bērnu seksuālās izmantošanas novēršanu.

Sliktais pieskāriens (0) 

„Sliktais pieskāriens” ir kampaņa pret bērnu seksuālu izmantošanu, ko radījusi Polijas nevalstiskā organizācija The Nobodys Children Foundation sadarbībā ar reklāmas aģentūru Grey. Tā vienlaicīgi tiek īstenota vairākās Austrumeiropas valstīs – Polijā, Moldovā, Ukrainā, Bulgārijā, Lietuvā un Latvijā. Latvijā kampaņas īstenotāji ir nodibinājums Centrs „Dardedze” sadarbībā ar septiņām partnerorganizācijām – krīzes centriem Latvijas reģionos.

Nopratināšanas vadlīniju aprobācija tuvojas noslēgumam (5) 

Nopratināšanas vadlīniju aprobācija tuvojas noslēgumam
Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03), kas strauji tuvojas savam noslēgumam.

Par ziedotājiem (645) 

Ziedotāju atbalsts.

Atvērto durvju diena (637) 

2011. gada 4. augustā no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne"  Talsu ielā 39, Ventspilī organizē ATVĒRTO DURVJU DIENU centra atbalstītājiem, sponsoriem, policijas, medicīnas, sociālo dienestu un bāriņtiesu pārstāvjiem, un visiem interesentiem, kas vēlas iepazīties ar Krīzes centra ikdienas darbību.

Informācija (647) 

Latvijā Krīzes centru darba pieredze rāda, ka ļoti bieži sabiedrībā nav pietiekamas informācijas par vardarbības jautājumiem, ģimenes bieži vien vienkārši nezina ko darīt, kur vērsties šādās situācijās.

Šveices projekta brīvprātīgie dodas ģimenēs  

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardedze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem„Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).  

Nopratināšanas vadlīniju aprobācija  

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardedze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

Nopratināšanas vadlīniju aprobācija  

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardedze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

Šveices projekta brīvprātīgie dodas ģimenēs  

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardedze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem„Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Krīzes centri izstrādā nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu  

Krīzes centri izstrādā nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu
Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Dardedze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta īsteno apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

Krīzes centri izstrādā nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu  

Krīzes centri izstrādā nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu
Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Dardedze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta īsteno apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

Sveiciens svētkos!  

Sveiciens svētkos!
Rīt, 1. jūnijā, kad visa pasaule svin Starptautisko bērnu aizsardzības dienu arī Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne” atzīmē savu 5. gadu darbības jubileju.

Projekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”  

Projekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”
Nodibinājums "Centrs „Dardedze”" 2010.gada 1.decembrī noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” īstenošanu programmas "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds”" ietvaros, kurā Ventspils krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” iesaistīts kā partneris, kas īstenos projekta aktivitātes Ventspilī.

Mentoru apmācības  

Mentoru apmācības
Brīvprātīgo projektā notikušas mentoru apmācības.

Projekts „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā”  

Projekts „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā”
Nodibinājums "Centrs „Dardedze”" 2010.gada 1.decembrī ir noslēdzis līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projektiem „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā”  un "Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē" īstenošanu programmas "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds”" ietvaros, kurā Ventspils krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” iesaistīts kā partneris, kas īstenos projekta aktivitātes Ventspilī.  

„Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”  

Nodibinājums "Centrs „Dardedze”" 2010.gada 1.decembrī ir noslēdzis līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” īstenošanu programmas "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds”" ietvaros.

Svarīgākais ir palīdzēt cilvēkam justies saprastam  

2010.gadā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” (KC) realizēja Sorosa fonda Latvijā finansiāli atbalstītu projektu „Izproti un rīkojies droši!”. 31.decembrī projekts noslēgsies, tāpēc gribam dalīties ar projekta laikā novēroto, gūtajām atziņām un saņemtajiem izaicinājumiem nākotnei.

Bezmaksas konsultācijas  

Bezmaksas juridiskās un psihologa konsultācijas.

"Izproti un rīkojies droši!"  

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” turpina īstenot Sorosa Fonda Latvija atbalstītu projektu „Izproti un rīkojies droši!”. Projekta laikā notiek vesela virkne pasākumu , kas vērsti uz to, lai Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem 2010.gada laikā būtu nodrošināta bezmaksas iespēja nonākot krīzes situācijā saņemt piemērotu psiholoģisko, sociālo palīdzību un tiesību aizsardzību:

Atbalsta grupas  

Mēs katrs ik dienas izdzīvojam savu dzīvi - ar pārbaudījumiem, piedzīvojumiem, zaudējumiem, atradumiem, cīņām un uzvarām, ik dienas tiekamies ar labiem un ne tik labiem cilvēkiem. Kā atpazīt un atšķetināt savas dzīves samezglojumus, atrast pareizo ceļu, pa kuru doties un ieraudzīt patiesos mērķus? Kas šodien ietekmē manu dzīvi? Kā paņemt paša dzīves grožus savās rokās?  

Projekts "Izproti un rīkojies droši"  

Группы поддержки для взрослых: Группа поддержки ее участникам дает возможность: осознать, что есть люди, которые друг друга понимают и принимают таким какой он есть; понять свои повседневные трудности; чувство безопасности; восстановить веру в себя; получить поддержку и помощь; понять, что человек не одинокий в своих проблемах услышать и увидеть мнение других в решении себе близких проблем; оценить и понять то, что я реально делаю, а также получить новую информацию.

Apmācību programma speciālistiem  

Sociālpsiholoģiskā palīdzība un atbalsts vardarbības gadījumos  

Vardarbības pret bērnu pazīmes, simptomi un sekas  

Vardarbības pret bērnu pazīmes, simptomi un sekas.

Piedāvātā pakalpojuma saturs rehabilitācijas kursa laikā   

Rehabilitācijas procesa mērķis ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot konsultācijas pie dažādiem speciālistiem. Katra situācija ir individuāla un darbinieks, kurš ar to strādā, uzsākot vardarbības gadījuma risināšanu, izvērtē, kādus speciālistus piesaistīt.

Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums  

Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušajiem bērniem ir pieejama bērniem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām. Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

"Izproti un rīkojies droši"  

"Izproti un rīkojies droši"
2010.gada1.martā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” uzsāka īstenot Sorosa Fonda Latvija atbalstītu projektu „Izproti un rīkojies droši!”. Projekta laikā no 01.03.2010. līdz 31.12.2010. notiks virkne pasākumu , kas vērsti uz to, lai Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem laika periodā , kad tiek realizēts projekts, būtu nodrošināta iespēja nonākot krīzes situācijā saņemt piemērotu psiholoģisko, sociālo palīdzību un tiesību aizsardzību:

Palīdzi bērnam izaugt!  

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar vai negrib par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos.

"Izproti un rīkojies droši"  

"Izproti un rīkojies droši"
2010.gada1.martā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” uzsāka īstenot Sorosa Fonda Latvija atbalstītu projektu „Izproti un rīkojies droši!”. Projekta laikā no 01.03.2010. līdz 31.12.2010. notiks virkne pasākumu , kas vērsti uz to, lai Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem laika periodā , kad tiek realizēts projekts, būtu nodrošināta iespēja nonākot krīzes situācijā saņemt piemērotu psiholoģisko, sociālo palīdzību un tiesību aizsardzību:

Zini un izproti  

"Zini un izproti!" Atbalsta grupa jaunietēm no 14-20 gadiem. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā - trešdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 03.02.2010.; 10.02.2010.; 17.02.2010. Piedalieties nodarbībās un uzdodiet sev interesējošus jautājumus!

Gaišus un svētīgus Ziemassvētkus!  

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" visus sirsnīgi sveic svētkos!

Informatīvs seminārs!  

2009. gada sākumā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” sadarbībā ar partneriem no Zviedrijas, Somijas, Grieķijas, Lietuvas un Igaunijas uzsāka realizēt projektu „Nākotnes paaudze bez vardarbīgām attiecībām”( X generation till non violent relations), kas vērsts uz vardarbības novēršanas profilaksi. Starptautiskais projekts notiek Eiropas Savienības programmas „Daphne” ietvaros.

Aicinām piedalīties!  

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” sadarbībā ar Resursu centru sievietēm „Marta” un ar Nīderlandes Karalistes vēstniecības Latvijā atbalstu, kā arī sadarbībā ar reģionālajiem krīžu un palīdzības centriem īsteno projektu „Forums par sievietes drošību Latvijā”.  

Atgūt pārliecību un kontroli pār savu dzīvi!  

Atgūt pārliecību un kontroli pār savu dzīvi!

Palīdzi bērnam izaugt! Kļūsti par audžuvecāku!  

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!  

Supervīzija  

Supervīzija ir palīdzība profesionālim, lai tas varētu pēc iespējas labāk un efektīvāk veikt savu darbu, kas, savukārt, nodrošina pakalpojumu kvalitāti.

Projekts "X generation till non violent relations"   +video

Projekts "X generation till non violent relations"
2009. gadā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” sadarbībā ar nodibinājumu „Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs” un partneriem no Zviedrijas, Somijas, Grieķijas, Lietuvas un Igaunijas ir uzsācis realizēt projektu „Nākotnes paaudze bez vardarbīgām attiecībām”( X generation till non violent relations), kas vērsta uz vardarbības novēršanas profilaksi.

Daudzfunkcionāls krīzes centrs  

Projekts „Daudzfunkcionāls krīzes centrs – alternatīvās aprūpes atbalstam” ( programma „Kopā ar ģimeni”, Kopienu iniciatīvu fonds, SEB Unibanka.)

"Neizmanto, nebaidies, bet palīdzi"  

Projekts „Neizmanto, nebaidies, bet palīdzi!” ( Pārejas Programmas Grantu shēma „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ).

PHARE CBC  

Projekts „Sabiedriskā sektora iniciatīvas – psiholoģiskai izglītībai un sociālpsiholoģiskajam atbalstam” ( PHARE CBC).

ERAF projekts  

Projekts “Rehabilitācijas centra izveide sievietēm, kuras cietušas no vardarbības, Ventspilī” (ERAF).

Atbalsts ģimenēm ar bērniem  

Projekts “Diennakts krīzes centra bērniem un ģimenēm ar bērniem izveide Ventspilī” Valsts programmas “Bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2004.gadam”1.2. sadaļas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā” ietvaros.

EK grantu programma  

Projekts “Diennakts krīzes centrs bērniem un ģimenēm ar bērniem Ventspilī – sociālpsiholoģiskais atbalsts vardarbībā cietušajiem bērniem un viņu ģimenēm” EK grantu programmā “Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana” (Phare).

Diennakts krīzes centra izveide  

Projekts “Diennakts krīzes centra bērniem un ģimenēm ar bērniem izveide Ventspilī” EK grantu programmā “Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā – 2001”(Phare).

Projekts "X generation till non violent relations"   

Projekts "X  generation till non violent relations"
2009. gadā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” sadarbībā ar nodibinājumu „Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs” un partneriem no Zviedrijas, Somijas, Grieķijas, Lietuvas un Igaunijas ir uzsācis realizēt projektu „Nākotnes paaudze bez vardarbīgām attiecībām”( X generation till non violent relations), kas vērsta uz vardarbības novēršanas profilaksi.

Informācija par centru  

Ja jums klājas grūti un jūs gribat saņemt mūsu atbalstu, ja jums nav kur doties, mēs jūs gaidīsim.

Sveiciens svētkos!  

1. jūnijā visa pasaule svin Starptautisko bērnu aizsardzības dienu!