Projekti

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu programma "Izaugsme un nodarbinātība". (0) 

Motivācijas paaugstināšanas un  atbalsta pakalpojumu programma "Izaugsme un nodarbība"

Turpinās projekts „Atkarībām – NĒ!” (0) 

          Turpinās projekts ”Atkarībām – NĒ!”, kuru realizēja Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības policiju un Ventspils pašvaldības „Ventspils pilsētas Sociālo dienestu” ar mērķi iesaistīt jauniešus ar atkarības problēmām atbalsta grupu nodarbībās, vēršot to uzmanību uz atkarību profilaksi un deviantas uzvedības mazināšanu.

Uzsākts darbs pie jauna projekta "Atkarībām - NĒ!". (1) 

          Dažādu pētījumu rezultātos, pusaudži un jaunieši tiek minēti kā atsevišķa grupa ar paaugstinātu risku, uzsākt dažādu, atkarību izraisošu vielu lietošanu, neskatoties uz viņu dzīves vēsturi. Pēc Ventspils pilsētas pašvaldības policijas sniegtās informācijas, noskaidrots, ka š.g. pirmajā pusgadā pašvaldības policija ir veikusi preventīvo darbu ar 194 jauniešiem, kuri izdarījuši dažādus administratīvos pārkāpumus, tajā skaitā par apreibinošo vielu lietošanu un smēķēšanu. Nereti jauniešu devianta uzvedība ir saistīta ar atkarību izraisošu vielu lietošanu.

NOSLĒDZIES PROJEKTS „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados" (5) 

NOSLĒDZIES PROJEKTS „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados".

Jauns projekts: Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados” (0) 

  Jauns projekts: Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados”

Noslēdzies darbs pie projekta (4) 

Noslēdzies darbs pie projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana” 2012. gada 1. septembrī nodibinājums „Centrs Dardedze” kopā ar sadarbības partneriem krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centru, Centru „Valdardze”, Latgales reģionālā atbalsta centru „Rasas pērles”, Zantes ģimenes krīzes centru un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centru, uzsāka projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana” identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115, īstenošanu.  

Priekšlikumi „Ventspils pilsētas attīstības programmas 2007.- 2013.” rīcības programmai (1) 

Priekšlikumi tapuši biedrības Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem (KC) „Paspārne” realizētā projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/165/45 ietvaros.

Sabiedrības integrācijas fonda E-Avīze (6) 

2012. gadā Sabiedrības integrācijas fonds uzsāka e-avīzes izdošanu par ESF projektiem Latvijā. Šis izdevums veltīts projektiem Kurzemes plānošanas reģionā.

Noslēdzies Krīzes centra ģimenēm ar bērniem "Paspārne" projekts (5) 

Noslēdzies Krīzes centra ģimenēm ar bērniem "Paspārne" projekts
Noslēdzies projekts „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā”.

Nodibinājumam "Centrs Dardedze" jauns projekts (6) 

Nodibinājumam "Centrs Dardedze" jauns projekts
Nodibinājums „Centrs Dardedze””, parakstot līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu, 2012. gada 1. septembrī uzsāk projektu Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115 „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”.

Projekta noslēguma konferences prezentācijas (1) 

Projekta noslēguma konferences prezentācijas

Konference projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” ietvaros. (6) 

Konference projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” ietvaros.
Šodien, 2012. gada 28. septembrī no plkst. 11.00, Ventspils Augstskolas 1.auditorijā, Inženieru ielā 101, Ventspilī notiek Krīzes centra ģimenēm ar bērniem «Paspārne» rīkotā konference “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem”.

Konference Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem. (0) 

Konference Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem.
Aicinām Jūs piedalīties Krīzes centra ģimenēm ar bērniem «Paspārne» rīkotajā konferencē “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem”, kas notiks 2012. gada 28. septembrī no plkst. 11.00, Ventspils Augstskolas 1.auditorijā, Inženieru ielā 101, Ventspilī

Dialoga metode interešu aizstāvībā (6) 

Dialoga metode interešu aizstāvībā
2012. gada 4. septembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā notiks pēdējais projekta seminārs „Attīstošā dialoga filozofija un pamatprincipi”.

"Dialoga metode interešu aizstāvībā". (6) 

"Dialoga metode interešu aizstāvībā".
2012. gada 31. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā notiks 3. cikla 2. seminārs „Attīstošā dialoga filozofija un pamatprincipi”.

3. semināru cikls "Dialoga metode interešu aizstāvībā" (1) 

3. semināru cikls  "Dialoga metode interešu aizstāvībā"
2012. gada 28. jūnijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā notiks 3. cikla 1. seminārs „Attīstošā dialoga filozofija un pamatprincipi”.

Noslēguma seminārs speciālistiem (2) 

Noslēguma seminārs speciālistiem
Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”(KC) turpina īstenot Eiropas Sociālā Fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes projektu nr. 1DP/1.5.2.2.2/11APIA/SIF/165 „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.” Projekta ietvaros no semināru cikla “Pakalpojuma kvalitāte” 28. maijā Ventspils bibliotēkā no plkst. 10:00 – 18:00 notiks 3. noslēguma seminārs.  

Semināru cikls "Pakalpojuma kvalitāte" (6) 

Semināru cikls "Pakalpojuma kvalitāte"
Pateicoties Krīzes centra ģimenēm ar bērniem “Paspārne”(KC) iniciatīvai un ESF finansiālam atbalstam Ventspilī no š. g. aprīļa līdz jūnijam norit semināru cikls “Pakalpojuma kvalitāte”, kurā būs 3 apmācību semināri. Seminārā ir aicināti piedalīties KC dibinātāji, darbinieki, brīvprātīgie un sadarbības partneri, kas ikdienā iesaistās sociālo pakalpojumu sniegšanā.  

Jauns semināru cikls "Pakalpojuma kvalitāte" (6) 

Jauns semināru cikls "Pakalpojuma kvalitāte"
Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne” aicina piedalīties semināru ciklā “Pakalpojuma kvalitāte”, kurā paredzēti 3 bezmaksas apmācību semināri. Uz semināru aicinām dalībnieku no nevalstiskām organizācijām, kas sniedz vai gatavojas sniegt sociālos pakalpojumus  

Divu dienu izbraukuma seminārs darba grupai (5) 

Divu dienu izbraukuma seminārs darba grupai
2012. gada 23. un 24. martā Rudbāržu pagasta Piena muižā notika noslēguma seminārs priekšlikumu sagatavošanai programmai „Sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērniem Ventspilī, 2012 – 2014”izstrādei.

Darba grupas divu dienu noslēguma seminārs (1) 

Darba grupas divu dienu noslēguma seminārs
Sabiedrības attīstības procesi Ventspils pilsētā norit pamatojoties uz izstrādāto Ventspils Attīstības stratēģiju (2007.-2013.gads).

Atsauksmes par semināriem (15) 

Atsauksmes par semināriem
1. apmācību bloka "Interešu aizstāvība" 3 semināru noslēguma atsauksmes.

Trešais seminārs par procesu veicināšanu organizācijā (6) 

Trešais seminārs par procesu veicināšanu organizācijā
Procesu veicināšana organizācijā – stratēģiskā plānošana, darbības programmu izstrāde, diskusiju vadīšana  

Trešā darba grupas tikšanās (2) 

Trešā darba grupas tikšanās
Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" realizē Eiropas Sociālā Fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes projektu nr. 1DP/1.5.2.2.2/11APIA/SIF/165 „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”  

Otrais seminārs par sadarbību ar pašvaldībām (5) 

Otrais seminārs par sadarbību ar pašvaldībām
2012. gada 16. februārī plkst. 10.00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2 notiks otrais seminārs „Zināšanas, prasmes un iemaņas par sadarbību ar pašvaldību – līdzdalība politikas veidošanā, pakalpojumu, uzdevumu deleģēšana, sadarbības juridiskais ietvars.”  

Otrā darba grupas tikšanās (2) 

Otrā darba grupas tikšanās
Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda atbalstītu projektu „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā”.

Pirmais seminārs (0) 

Pirmais seminārs
2012. gada 31.janvārī plkst. 10.00 Ventspils Augstskolā , notiks seminārs „Zināšanas, prasmes un iemaņas par lēmumu pieņemšanas procesu valsts pārvaldē”.

Aicinām pieteikties supervizoru (5) 

Aicinām pieteikties supervizoru supervīziju sagatavošanai un vadīšanai projekta "Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana - ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā."

Aicinām piedalīties darba grupā (0) 

Aicinām piedalīties darba grupā
Eiropas Sociālā Fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes projekts nr. 1DP/1.5.2.2.2/11APIA/SIF/165 „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”  

„Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”  (6) 

„Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”
2011. gada 1. decembrī Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” uzsāka īstenot projektu „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”

Jauns projekts (11) 

Jauns projekts

Sliktais pieskāriens (2) 

Sliktais pieskāriens
Sliktais pieskāriens: seksuālā vardarbība pret bērnu – retāk atklātais noziedzīgais nodarījums

Šveices projekta brīvprātīgie (2) 

Šveices projekta brīvprātīgie
Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem„Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Kampaņa "Sliktais pieskāriens" (2) 

Kampaņas „Sliktais pieskāriens” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par to, kas ir seksuāla vardarbība pret bērnu, kā bērnus pasargāt no potenciālajiem vardarbības riskiem, un kā palīdzēt bērniem, kas ir cietuši no seksuālas vardarbības. Viens no kampaņas uzdevumiem ir arī veicināt normatīvā regulējuma pilnveidošanu mūsu valstī, pievienojoties staurptautiskajiem dokumentiem, kas regulē jautājumus attiecībā uz bērnu seksuālās izmantošanas atklāšanu, noziegumu izmeklēšanas gaitu un bērnu seksuālās izmantošanas novēršanu.

Nopratināšanas vadlīniju aprobācija tuvojas noslēgumam (5) 

Nopratināšanas vadlīniju aprobācija tuvojas noslēgumam
Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03), kas strauji tuvojas savam noslēgumam.

Šveices projekta brīvprātīgie dodas ģimenēs  

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardedze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem„Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).  

Nopratināšanas vadlīniju aprobācija  

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardedze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

Krīzes centri izstrādā nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu  

Krīzes centri izstrādā nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standartu
Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Dardedze”, Talsu novada krīžu centra, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta īsteno apakšprojektu „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-135/03).

Projekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”  

Projekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”
Nodibinājums "Centrs „Dardedze”" 2010.gada 1.decembrī noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” īstenošanu programmas "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds”" ietvaros, kurā Ventspils krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” iesaistīts kā partneris, kas īstenos projekta aktivitātes Ventspilī.

Projekts „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā”  

Projekts „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā”
Nodibinājums "Centrs „Dardedze”" 2010.gada 1.decembrī ir noslēdzis līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projektiem „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā”  un "Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē" īstenošanu programmas "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds”" ietvaros, kurā Ventspils krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” iesaistīts kā partneris, kas īstenos projekta aktivitātes Ventspilī.  

"Izproti un rīkojies droši"  

"Izproti un rīkojies droši"
2010.gada1.martā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” uzsāka īstenot Sorosa Fonda Latvija atbalstītu projektu „Izproti un rīkojies droši!”. Projekta laikā no 01.03.2010. līdz 31.12.2010. notiks virkne pasākumu , kas vērsti uz to, lai Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem laika periodā , kad tiek realizēts projekts, būtu nodrošināta iespēja nonākot krīzes situācijā saņemt piemērotu psiholoģisko, sociālo palīdzību un tiesību aizsardzību:

Palīdzi bērnam izaugt!  

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar vai negrib par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos.

Projekts "X generation till non violent relations"   +video

Projekts "X generation till non violent relations"
2009. gadā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” sadarbībā ar nodibinājumu „Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs” un partneriem no Zviedrijas, Somijas, Grieķijas, Lietuvas un Igaunijas ir uzsācis realizēt projektu „Nākotnes paaudze bez vardarbīgām attiecībām”( X generation till non violent relations), kas vērsta uz vardarbības novēršanas profilaksi.

Daudzfunkcionāls krīzes centrs  

Projekts „Daudzfunkcionāls krīzes centrs – alternatīvās aprūpes atbalstam” ( programma „Kopā ar ģimeni”, Kopienu iniciatīvu fonds, SEB Unibanka.)

"Neizmanto, nebaidies, bet palīdzi"  

Projekts „Neizmanto, nebaidies, bet palīdzi!” ( Pārejas Programmas Grantu shēma „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ).

PHARE CBC  

Projekts „Sabiedriskā sektora iniciatīvas – psiholoģiskai izglītībai un sociālpsiholoģiskajam atbalstam” ( PHARE CBC).

ERAF projekts  

Projekts “Rehabilitācijas centra izveide sievietēm, kuras cietušas no vardarbības, Ventspilī” (ERAF).

Atbalsts ģimenēm ar bērniem  

Projekts “Diennakts krīzes centra bērniem un ģimenēm ar bērniem izveide Ventspilī” Valsts programmas “Bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2004.gadam”1.2. sadaļas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā” ietvaros.

EK grantu programma  

Projekts “Diennakts krīzes centrs bērniem un ģimenēm ar bērniem Ventspilī – sociālpsiholoģiskais atbalsts vardarbībā cietušajiem bērniem un viņu ģimenēm” EK grantu programmā “Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana” (Phare).

Diennakts krīzes centra izveide  

Projekts “Diennakts krīzes centra bērniem un ģimenēm ar bērniem izveide Ventspilī” EK grantu programmā “Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā – 2001”(Phare).