Krīzes centra pakalpojumi

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem ir palīdzības institūcija, diennakts stacionārs, kurā tiek sniegta sociālā, psiholoģiskā, juridiskā, pedagoģiskā, informatīvi - izglītojošā palīdzība:

  • bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
  • sievietēm, kuras cietušas no vardarbības;
  • krīzes situācijā nonākušām personām
  •  pilngadīgām personām (sievietēm un vīriešiem), kuri cietuši no vardarbības( no 2015.gada).


Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem sniedz palīdzību, pamatojoties uz rehabilitācijas programmu palīdzības sniegšanai no vardarbības cietušiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem uz laiku no 1 līdz 6 mēnešiem.


Mēs piedāvājam:

  • pajumti, ēdināšanu, diennakts aprūpi bērnam un viņa ģimenes locekļiem krīzes situācijā;
  • individuālas konsultācijas pie centra speciālistiem;
  • informāciju par pieejamo palīdzību un pakalpojumiem Ventspilī un citur Latvijā.


Gaidīsim Jūs Krīzes centrā ģimenēm ar bērniem "Paspārne" Talsu ielā 39, Ventspilī!

Tālr.: +371 636 61515,
Mob. tālr.: +371 22012434
E-pasts: pasparne_kc@inbox.lv