Jautājumi juristam

Izmaiņas, kas skar personas, no kuru ienākumiem tiesu izpildītājs piedzen parādus

 

Izmaiņas, kas skar personas, no kuru ienākumiem tiesu izpildītājs piedzen parādus

 

No 2014.gada 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Civilprocesa likuma 594.panta 1.daļas 1., 2. un 3.punktā, kas paredzēs, ka zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums saglabāt parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus minimālās mēneša darba algas apmērā, kā arī saglabāt uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā ( 64.03 EUR).

Gadījumos, kad tiek piedzīti uzturlīdzekļi nepilngadīgām bērnam vai piedzīti līdzekļi Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijai zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums saglabāt parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 % apmērā no minimālās mēneša darba algas, kā arī saglabāt uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā ( 64.03 EUR).

Civilprocesa likums nosaka, ka sprieduma izpildes izdevumi (t.sk. zvērināto tiesu izpildītāju amatu atlīdzību) jāsedz parādniekam. Līdz ar to no parādnieka tiek piedzīti arī visi sprieduma izpildes izdevumi. Tiesu izpildītāju amatu atlīdzību un atvieglojumus nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Vēršu uzmanību, ka saskaņā ar 26.06.2012 Ministru kabineta noteikumiem Nr.451 ”Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm” 11.punktu  var samazināt tiesu izpildītāju atlīdzības apmēru. 

Zvērināts tiesu izpildītājs var samazināt amata atlīdzības taksi, piemērojot koeficientu 0,5, ja persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu. 

Savukārt, ja personai piešķirts politiski represētās personas statuss, zvērināta tiesu izpildītāja pienākums samazināt amata atlīdzības taksi, piemērojot koeficientu 0,5. Lai pieprasītu šos samazinājumus, jāgriežas pie zvērinātā tiesu izpildītāja ar rakstisku iesniegumu uzrādot dokumentu, kas apliecina, ka esat tiesīgs tos prasīt.

 

Komentāri rakstam: Jautājumi juristam

 1-3 
 4-6 
 7-9 
Daysia
11.07.2016 20:07:00
Now I'm like, well duh! Truly thfaunkl for your help. http://qggwjviyn.com [url=http://bzqzkmdhe.com]bzqzkmdhe[/url] [link=http://clzoyomck.com]clzoyomck[/link]
Githa
08.07.2016 20:07:19
Your article <a href="http://tfkfvsxhhw.com">percfetly</a> shows what I needed to know, thanks!
Lawanda
08.07.2016 15:07:58
Fell out of bed feeling down. This has brngitehed my day! http://ulqtgfmhdv.com [url=http://bdoybqw.com]bdoybqw[/url] [link=http://ftqeyibwp.com]ftqeyibwp[/link]
 1-3 
 4-6 
 7-9 

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods