Jautājumi juristam

Paternitātes noteikšana

 

Paternitātes noteikšana.

 

1) Kā notiek paternitātes noteikšana?
Ja bērns piedzimst sievietei, kas ir reģistrētā laulībā vai laulība ir izbeigusies sakarā ar vīra nāvi vai šķiršanos ne vairāk ka pirms 306 dienām, tad bērna mātes vīrs automātiski tiek uzskatīts par bērna tēvu. (Šāds gadījums tiek saukts par paternitātes pieņēmumu.)
Ja bērns piedzimst sievietei, kura nav reģistrētā laulībā, tad paternitāte viņas bērnam tiek noteikta šādi:

  • brīvprātīgi, kopā ar bērna tēvu, iesniedzot kopīgu iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā,
  • ja bērna tēvs atsakās brīvprātīgi noteikt paternitāti, tad jāgriežas tiesā ar prasības pieteikumu par paternitātes noteikšanu,
  • ja bērna tēvs ir miris pirms bērns piedzimis vai pirms ir noteikta paternitāte, tad jāgriežas tiesā ar pieteikumu par paternitātes fakta konstatēšanu.


2) Kādi dokumenti ir vajadzīgi, lai grieztos tiesā par paternitātes noteikšanu?
Lai grieztos tiesā ir vajadzīgi šādi dokumenti:
1) bērna dzimšanas apliecība,
2) izziņa par deklarēto dzīvesvietu,
3) pierādījumi( dažādi dokumenti, liecinieki, lūgums tiesai par ekspertīzes nozīmēšanu utt.),
4) kvīts par valsts nodevas samaksu.

3) Kādi ir tiesāšanās izdevumi par paternitātes noteikšanu?
Tiesāšanās izdevumi varbūt šādi:
1) Valsts nodeva par prasības iesniegšanu – 50,00Ls
2) Kancelejas nodeva par liecinieku izsaukšanu – 3.00Ls/par katru liecinieku
3) Maksa par ekspertīzi atkarībā no ekspertīzes veikšanas iestādes izcenojuma

4) Kas var apstrīdēt paternitātes pieņēmumu?
Paternitātes pieņēmumu var apstrīdēt:
- bērna māte var apstrīdēt divu gadu laikā no dienas, kad uzzināja, ka bērns nav cēlies no viņas vīra,
- bērna mātes vīrs var apstrīdēt divu gadu laikā no dienas, kad viņš uzzināja, ka bērns nav cēlies no viņa,
- bērns pats var apstrīdēt paternitātes pieņēmumu divu gadu laikā pēc pilngadības sasniegšanas.

5) Vai paternitātes pieņēmumu var apstrīdēt negriežoties tiesā?
Nē, paternitātes pieņēmumu var apstrīdēt tikai tiesas ceļā, iesniedzot prasības pieteikumu tiesai par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu.