Jautājumi juristam

Izmaiņas, kas skar personas, no kuru ienākumiem tiesu izpildītājs piedzen parādus (9) 

Izmaiņas, kas skar personas, no kuru ienākumiem tiesu izpildītājs piedzen parādus

Nodokļu atvieglojumi (9) 

Izmaiņas, kas skar personas, kurām apgādībā ir bērni, kuri saņem apgādnieka zaudējuma pensiju.

Uzturlīdzekļi  

Ja es viena pati audzinu bērnu un bērna tēvs ilgstoši nedod līdzekļus bērna uzturam, kāds ir process, lai es varētu saņemt uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļu garantijas fonda?

Laulības šķiršana  

Kādos gadījumos var šķirt laulību?

Laulāto mantiskās attiecības  

Laulāto mantiskās attiecības

Aizgādnība  

Aizgādnība pār garā slimiem cilvēkiem.

Aizgādības tiesības  

Par aizgādības tiesībām.  

Darba tiesiskās attiecības  

Darba tiesiskās attiecības.  

Aizbildnība  

Aizbildnība ir process, kad bērnam, kas palika bez vecāku gādības, ieceļ aizbildni(personu), kas bērnam turpmāk aizvietos vecākus un pārstāvēs bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Vecāku pienākumi  

Vecāku pienākumi.

Paternitātes noteikšana  

Paternitātes noteikšana.