EEZ projekts/EEA project 2013.-2015.

Informācija audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem! (1) 

Informācija audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem informatīvo bukletu veidā!!!

Atskats uz projekta noslēdzošo pasākumu. (0) 

  Atskats uz projekta noslēdzošo pasākumu.

Informatīvs pasākums! (2) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” aicina piedalīties Informatīvā pasākumā

Atbalstu grupas turpinās! (1) 

  Turpinās, atbalstu grupu rīkošana.

Bezmaksas pakalpojumi!!! (0) 

Aicinām izmantot!!!

Bezmaksas seminārs par ģimenes finanšu jautājumiem! (1) 

Bezmaksas seminārs par ģimenes finanšu jautājumiem!

Seminārs par pusaudžu emocionālo audzināšanu! (0) 

Notiks bezmaksas seminārs par Pusaudžu emocionālo audzināšanu!

Atskats pasākumam "KOPĀ!" (1) 

  Veiksmīgi aizvadīts pasākums "KOPĀ!"

Ziemassvētku pasākums "KOPĀ"! (1) 

Aicinām piedalīties izglītojoši izklaidējošā Ziemassvētku pasākumā "KOPĀ"!

Seminārs “Juridiskās aktualitātes aizbildņiem un audžuģimenēm” (1) 

Audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem iespēja apmeklēt bezmaksas semināru “Juridiskās aktualitātes aizbildņiem un audžuģimenēm”

Audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi, tiek aicināti uz bezmaksas semināru. (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” aicina visas Ventspils pilsētas un novada audžuģimenes, adoptētājus un aizbildņus uz bezmaksas semināru

Audžuģimenes, adoptētājus un aizbildņus uz bezmaksas semināru. (0) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" aicina visas Ventspils pilsētas un novada audžuģimenes, adoptētājus un aizbildņus uz bezmaksas semināru

Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem  (1) 

Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem

Nodarbības bērniem "Drošības skola" (0) 

Nodarbības bērniem „Drošības skola”

Atbalstu grupu nodarbības audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem (0) 

Atbalstu grupu nodarbības (latviešu un krievu valodās) audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem

Bezmaksas pakalpojumi. Izmantojiet! (0) 

  Audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem ir iespēja izmantot bezmaksas pakalpojumus.  

Talsu novada muzejā notika pirmais informatīvais atpūtas pasākums audžuģimenēm un aizbildņiem. (6) 

Talsu novada muzejā notika informatīvs atpūtas pasākums Talsu, Rojas un Dundagas novada audžuģimenēm un audžuģimenēs ievietotajiem bērniem.

Palīdzi bērnam! (6) 

Palīdzi bērnam! Bērns vislabāk jūtas mājās, ģimenē, ja viņam ir mīloši vecāki, māsas, brāļi. Latvijā ir daudz bērnu, kuriem ir vajadzīga ģimene, mīļi vecāki un mājas. Lai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un bāreņiem dotu iespēju augt ģimeniskā vidē, aicinām jūs kļūt par audžuģimeni, vēršoties Ventspils pilsētas bāriņtiesā.

Laime un prieks ir abpusēji (0) 

Laime un prieks ir abpusēji. Par audžuģimenes statusa iegūšanu Marta domājusi jau sen, viņa vienmēr ir gribējusi bērnus. Gaidot uz saviem, sapratusi, ka šajā laikā var palīdzēt kādam bērniņam, kurš jau ir piedzimis un kuram nav neviena tuva cilvēka.

Viss par audžuģimenēm (0) 

Viss par audžuģimenēm Pašlaik Ventspilī savu izvēlēto misiju veic 12 audžuģimenes. Tajās pajumti, rūpes un mīlestību saņem deviņi bērni no Ventspils, kā arī četri bērni no citām pašvaldībām. Savukārt seši bērni no Ventspils saņem aprūpi citu pašvaldību audžuģimenēs.

Informatīvs atpūtas pasākums audžuģimenēm un aizbildņiem "Būsim kopā" (4) 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Sociālo dienestu un Ventspils pilsētas bāriņtiesu  2014. gada 22. martā, Ventspils Jaunrades namā (Maiznieku iela 11) no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 organizē informatīvu atpūtas pasākumu audžuģimenēm un aizbildņiem. 

Uzsākts darbs pie projekta!! (0) 

Uzsākts darbs pie programmas izstrādes projekta „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados”

Project: „Support for foster families and guardians of Ventspils and Talsi towns and regions” (5) 

Association „Crisis center for families with children „Pasparne”” on December 1, 2013 starts a project No. 2012.EEZ/PP/1 MEC/177 Support for foster families and guardians of Ventspils and Talsi towns and regions” signing an agreement with Society Integration Foundation.

Jauns projekts: Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados” (0) 

Biedrība Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”, parakstot līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu, 2013. gada 1. decembrī uzsāk projektu Nr. 2012.EEZ/PP/1 MEC/177 „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados”.