Atbalstītāji


VISS ar kaut ko sākas-
RĪTS sākas ar saulesstaru, un rasu ziedu kausā.
DRAUDZĪBA sākas ar smaidu, un siltu drauga plaukstu.
MĪLESTĪBA ar acu skatu, kas saista un nelaiž vaļā-
Ar satraukumu krūtīs un sirdspukstiem skaļiem.
Un PRIEKS sākas, tur...
Kur Dvēseles durvis vaļā....
 

Latvijā pieaug sociālā spriedze, palielinās krīzes centra klientu skaits, tādēļ Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” iemītnieki un darbinieki būs pateicīgi, ja atradīsiet par iespējamu Jums izdevīgā veidā (finansiāli vai materiāli) atbalstīt krīzes centra darbību. Būsim priecīgi par jebkuru noderīgu mantisku vai naudas ziedojumu. Jūsu ziedojums tiks izlietots tikai un vienīgi palīdzībai krīzē nonākušajām sievietēm un bērniem, kā arī krīžu centra uzturēšanas vajadzībām. Centrs 2008.gada 9.jūlijā ir ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Šis statuss nodrošina iespēju Jums kā ziedotājam iegūt Latvijas likumdošanā noteiktos nodokļu atvieglojumus.

Ziedot var:
Krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu ielā 39, Ventspilī
vai
bankā:
AS Swedbank
konts LV68HABA0551007541707
kods HABALV22

Visi ziedojumi tiek uzskaitīti un ziedotājam ir iespēja saņemt informāciju par to izlietojumu.