Aktualitātes

Supervīzija

 

Supervīzija ir palīdzība profesionālim, lai tas varētu pēc iespējas labāk un efektīvāk veikt savu darbu, kas, savukārt, nodrošina pakalpojumu kvalitāti.

 

Atšķirībā no daudzām citām profesijām, sociālajiem darbiniekiem bieži nākas strādāt ar klientu (cilvēku), daudzām sociālām, psiholoģiskām un vides problēmām, kā rezultātā var rasties  dažādi izaicinājumi un pārdomas par savu profesionālo darbību. Rezultātā uzkrājas emocijas, kuras negatīvi ietekmē ikdienas darbu un veicina izdegšanas procesu.

Supervīzija galvenokārt ir palīdzība profesionālim, lai tas varētu pēc iespējas labāk un efektīvāk veikt savu darbu, kas, savukārt, nodrošina pakalpojumu kvalitāti.

Supervīzija ir:

  • emocionāls atbalsts,
  • refleksija par savu darbu,
  • jaunu spēju un resursu atklāšana sevī,
  • izglītošanās caur savu un citu pieredzi.


Supervīzijas krīzes centrā ģimenēm ar bērniem "Paspārne"  2 gadus vadīja supervizors Kārlis Viša. Supervīzijas ir plānots uzsākt atkal rudenī cita supervizora vadībā.

Darbinieku vārdā paldies Kārlim par ieguldīto darbu.

 

Foto skatīt galerijā.