Aktualitātes

Projekts "X generation till non violent relations"

 

2009. gadā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” sadarbībā ar nodibinājumu „Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs” un partneriem no Zviedrijas, Somijas, Grieķijas, Lietuvas un Igaunijas ir uzsācis realizēt projektu „Nākotnes paaudze bez vardarbīgām attiecībām”( X generation till non violent relations), kas vērsta uz vardarbības novēršanas profilaksi.

 

2009. gada sākumā Krīzes centrā bija ieradušies projekta partneru pārstāvji, lai iepazītos ar Krīzes centra un bērnu un pusaudžu atbalsta centra „Nāc līdzi” darbību un detalizētāk plānotu turpmākās projekta aktivitātes.
Projekts tiks īstenots divu gadu laikā līdz 2010. gadam. Projekts paredz gan kopējās partneru aktivitātes, gan aktivitātes, kuras tiek īstenotas Latvijā.

AKTIVITĀTES TIKAI LATVIJAI

1. Latvija organizēs apmācības 2 grupās (30dalībnieki 15+15) :
-jaunām meitenēm 16-18 no bērnu namiem
-jaunām sievietēm 18-25, kuras nāk bērnu namiem, audžu ģimenēm un citas sociālām institūcijām.
Apmācības tēmas: personības psiholoģija, bāzes komunikācijas, vardarbība, krīzes vadība, risks, dusmas utt . Semināri ietver teorētiskās un praktiskās nodarbības. Pēc visu šo mācību programmu realizēšanas un apmācību laikā notiek rezultātu un labas prakses apkopošana, kas vēlāk tiks prezentēta un izplatīta.
2. Apmācības (38 stundas) speciālistiem (sociālie darbinieki, sociālie pedagogi), kas strādā ar ģimenēm, bērniem. Apmācības ietver teorētiskās un praktiskās nodarbības.
3. Projekta kordinators un eksperts sniedz informāciju par procesu un rezultātiem, projektā Ventspils un Talsu rajona speciālistiem (sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, policisti, probācijas dienesta, ģimenes tiesa uc), kuri tiekas vienreiz mēnesī – lokālās darba grupas

KOPĒJĀS AKTIVITĀTES , KURĀS JĀIESAISTĀS

Partnerības sadarbība, lai attīstītu un īstenotu efektīvu programmu un rīcības plānu, lai novērstu jebkura veida vardarbību
1. PIRMĀ sanāksmē Ventspilī , kuras laikā noteikts darba plāns 24 mēnešu laikā
2. 6 partneru sanāksmes, katrā partnervalstī apvienojumā ar mācību braucieniem uz iestādēm vai organizācijām, kas sniedz palīdzību par vardarbības upuriem. Aktivitātē piedalās 2 pārstāvji no katras valsts.
3. VIDUSPOSMA partneru tikšanās Grieķijā. Piedalās 2 pārstāvji no katras valsts, Grieķijas vietējie politikas veidotāji, plašsaziņas līdzekļi, NVO .
4 Jāizveido 3-5 min. dokumentāls darbs no katras valsts, kas tiks montēti kā viena 30 min. DVD dokumentāla filma par labāko praksi, pasākumu koordinē Lietuvā. Izgatavos 420 DVD kopijas .
5. Izveido “reklāmas” klipu vardarbības novēršanas profilaksei - sagatavo103 DVD kopijas.
6. Sagatavo rokasgrāmatas par labu praksi, lai dalītos pieredzē kā katrā valstī risina varadrabības novēŗsanas jautājumus – katrai valstij līdz 50 lapām – izdotas 420 kopijas.
7. Līdzdalība noslēguma konferencē Lietuvā, projektam noslēdzoties un izklāstot projekta rezultātus. Piedalās 2 partneru pārstāvji un viens oficiālais pārstāvis no katras valsts.

No 18. novembra līdz 23. novembrim Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” pārstāve Antoņina Zēberga kopā ar nodibinājuma „Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs” pārstāvi Intu Poudžiunas šī projekta ietvaros devās darba vizītē uz Atēnām.
Starptautiskais projekts tiek realizēts Eiropas Savienības programmas „Daphne” ietvaros.

2009. gada 27. novembrī no plkst. 13.00 līdz 16:00 tiek organizēts informatīvs seminārs Krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne” Talsu ielā 39, kuru organizē Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” sadarbībā ar nodibinājumu „Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs”. Seminārā aicināti piedalīties speciālisti no Ventspils un Talsu pašvaldībām.
Darba kārtībā:
1. Informācija par projektu „Nākotnes paaudze bez vardarbīgām attiecībām” un projekta rezultātiem 2009. gadā : videomateriāla prezentācija, informācija par starptautiskas konferences Atēnās, Grieķijā (19.11.-21.11.) norisi un rezultātiem, par topošo rokasgrāmatu speciālistiem u.c..
2. Iepazīšanās ar sagatavotās apmācību programmas vadlīnijām speciālistiem (sociālajiem darbiniekiem, policistiem, bāriņtiesu darbiniekiem, psihologiem u.c.), kuru darbs var būt saistīts ar vardarbības upuriem un varmākām , kā arī informācija par iespējām apgūt šo programmu un iegūt sertifikātu darbam ar vardarbībā cietušajiem.
3. Diskusija par aktualitātēm.