Aktualitātes

Pedagoģiskās jāšanas, kanisterapijas un orff mūzikas terapijas nodarbību nodrošināšana krīzes centra klientiem.

 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" projekta ietvaros sniedz klientiem ļoti nozīmīgās nodarbības pedagoģiskajā jāšanā, kanisterapijā  un orff mūzikas terapijā.

 

Laika posmā no 2018. gada marta līdz 2018.gada 31. decembrim, tika realizēts projekts pateicoties A/S „Latvijas valsts meži” finansējumam. Projekta ietvaros krīzes centra  klientiem tika nodrošinātas regulāras nodarbības, kas sniedz būtisku atbalstu klientiem sociālās rehabilitācijas laikā.

Minētās nodarbības mūsu klientiem ir nepieciešamas neatkarīgi no to vecuma – gan bērniem, pusaudžiem, gan pieaugušajiem. Viņiem ir vajadzīga kompleksa palīdzība, ko var nodrošināt, piesaistot tādu speciālistu palīdzību, kā pediatrs, sociālais darbinieks, jurists, pedagogs, reitterapeits, kanisterapijas speciālists, kustību terapeits, psihologs u.c. Valsts finansētājās rehabilitācijas programmās diemžēl ir pieejams minimāls pakalpojumu klāsts : tikai sociālie darbinieki un psihologi, pārējos speciālistus nodrošināt no esošā finansējuma nav iespējams. Bet tieši šīs papildus nodarbības spēj ļoti efektīvi un operatīvi uzlabot gan bērnu, gan pieaugušo psihoemocionālo stāvokli, radot iespēju daudz īsākā laika periodā pārvarēt traumu radītās sekas.

Piemēram:
- Reiterapija ir rehabilitācijas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs. Tā ietver sevī problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā rehabilitācijā. Faktori, kas nodrošina reitterapijas labvēlīgo ietekmi ir zirga ritmiskās un trīsdimensiju kustības, zirga ķermeņa siltums, terapeita, palīgu un klientu sadarbība, kā arī rehabilitācijai neierastā terapijas norises vieta. 
- Kanisterapijas nodarbībās tikšanās ar suni rada pozitīvu emocionālu atbalstu. Bērniem ar garīgas attīstības problēmām, autismu, cerebrālo trieku, dažādiem kustību traucējumiem, pedagoģisko ielaistību, uzvedības traucējumiem suns ir motivācija censties veikt noteiktas darbības. Sadarbojoties cilvēkam ar suni, veidojas beznosacījuma mīlestība un uzticēšanās, bērns mācās iniciatīvu, pacietību un paškontroli, aug pašnovērtējums un kompetence, mazinās spastika muskuļos un veidojas jauni refleksi. Bērns uztver nodarbības nevis kā kārtējo ārstēšanās kursu, bet vienkārši priecājas par tikšanos ar suni. Efekts no šīs metodes paliek arī tad, kad suņa nav klāt.
- Mūzikas nodarbības ar orfterapijas elementiem. Galvenais nodarbību programmas mērķis ir veicināt katru bērnu justies nepiespiesti, droši un rast prieku saskarē ar mūziku. nodarbības veidotas tā, lai raisītu bērna un pieaugušā interesi un fantāziju, prasmi klausīties, attīstītu intelektuālo domāšanu, fizisku koordināciju, komunicēšanās prasmi un pašvērtējumu. 
Metodiskie pamatprincipi:
- Mūzikas un kustību sintēze - izmantojot to, ka kustība ir cilvēka dabiska reakcija uz ritmisku mūziku, ļauj ikvienam caur mūzikas ritmisko pusi vieglāk iejusties un līdzdarboties mūzikā.
- Runas elementu saistība, līdzības ar mūziku – atrodot kopējas uzbūves runā un mūzikā: zilbe – skaņa, vārds – motīvs, uzsvars vārdā – augstākā skaņa motīvā u.c. mūzikas elementi iegūst radniecību ar runu, ir tik pat dabiski kā mātes valoda, ko bērns uztver klausoties. (Runas un mūzikas elementu līdzības ir atrodamas jebkurā valodā, arī latviešu. Īpaša uzmanība tam veltīta, tulkojot dziesmu vārdus no oriģinālā mūzikas materiāla angļu vai vācu valodās.)
- Speciāla instrumentu grupa – sitamie, pūšamie un pentatoniski melodiskie instrumenti, kuri apvieno labas skaņas kvalitātes un nesarežģītu spēles tehniku. Lietojot šos instrumentus, cilvēks var gandrīz tūlīt sasniegt labu muzikālu efektu un brīvi eksperimentēt, spēlēt grupā ar citiem, iepazīstot burvīgo skaņu pasauli, kas citādi būtu viņam liegta šajā vecumā.
- Radoša pieeja muzicēšanas procesam – dotais muzikālais materiāls un metodiskie padomi nav izpildāmi burtiski, tie kalpo kā vadlīnija, padoms. Pedagos lieto pieredzi un intuīciju, jo katra situācija ir individuāla un katrs bērns ir radoša personība ar savu izdomu, fantāziju un eksperimentēšanas prieku. Klientam vajadzīga tikai vadlīnija un nedaudz palīdzības, nevis ierobežojumi un prasības, kas jāizpilda.

Pamatprincipi ir balstīti uz atziņas, ka ikviena cilvēka muzikālā attīstība ir ciešā saistībā un iet paralēli ar psihes attīstību. Nodarbību programma iedalīta četrās daļās – kustību spēles, dziedāšana, klausīšanās, instrumentu spēle.

 

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods