Aktualitātes

Turpinās projekts „Atkarībām – NĒ!”

 

          Turpinās projekts ”Atkarībām – NĒ!”, kuru realizēja Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības policiju un Ventspils pašvaldības „Ventspils pilsētas Sociālo dienestu” ar mērķi iesaistīt jauniešus ar atkarības problēmām atbalsta grupu nodarbībās, vēršot to uzmanību uz atkarību profilaksi un deviantas uzvedības mazināšanu.

 

         Turpinās projekts ”Atkarībām – NĒ!”, kuru realizēja Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības policiju un Ventspils pašvaldības „Ventspils pilsētas Sociālo dienestu” ar mērķi iesaistīt jauniešus ar atkarības problēmām atbalsta grupu nodarbībās, vēršot to uzmanību uz atkarību profilaksi un deviantas uzvedības mazināšanu.

Krīzes centra telpās, projekta ietvaros notikušas 10 atbalsta grupu nodarbības (20 h), krīzes centra speciālistu soc. darbinieces L. Priedoliņas un psih. J. Leinartes vadībā, kurās dalību ņēma sociālā riska ģimeņu jaunieši, kā arī jaunieši, kuri atrodas Ventspils pilsētas pašvaldības policijas uzskaitē – kopā 16 pusaudži, 12 līdz 16 gadu vecumā.

Atbalstu grupu nodarbību laikā, ievērojot konfidencialitātes principu, tās dalībniekiem bija iespēja dalīties savā pieredzē, uzklausīt citu dalībnieku domas, gūt atbalstu, apzināt savus iekšējos resursus, paaugstināt savu emocionālo labsajūtu, pilnveidot savas saskarsmes un konfliktu risināšanas iemaņas, kā arī gūt pozitīvas emocijas. Noslēguma nodarbībā dalībnieki saņēma sertifikātu par dalību atbalsta grupas nodarbībās.

Kā projekta noslēguma pasākumu, š.g. vasarā, krīzes centrs sadarbībā ar LBF organizēs izglītojošu atpūtas nometni sociālā riska ģimeņu bērniem/jauniešiem, kā arī jauniešiem, kuri atrodas Ventspils pilsētas pašvaldības policijas uzskaitē.

UZ TIKŠANOS NOMETNĒ!

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods