Aktualitātes

Uzsākts darbs pie projekta!

 

Uzsākts darbs pie programmas izstrādes projekta „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados” ietvaros.

 
  • Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” speciālisti kopā ar sadarbības partnera nodibinājuma „Talsu novada krīžu centrs” kolēģiem ir uzsākuši darbu pie detelizēta programmas satura sagatavošanas projekta „Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados” ietvaros. Ir izveidota darba grupa, kuras uzdevums būs definēt programmas pakalpojumu klāstu un plānotos rezultātus. Pirmajā darba grupas sanāksmē notika iepazīšanās ar projektā iesaistītajiem speciālistiem, projekta partneri apsprieda dažādus ar projektu saistītos jautājumus - finansējumu, projekta īstenošanas pasākumu laika grafiku un konkrētu aktivitāšu plānoto saturu, kā arī tuvākās projekta aktualitātes. Tika panāktas vienošanās par nepieciešamām darbībām , lai nodrošinātu sekmīgu turpmāko projekta gaitu (citu sadarbības partneru iesaistīšana, projekta publicitāte u.c.). Nākamā darba grupas tikšanās plānota 16.01.2014., Talsos.

 

Prezentācija skatīt šeit

 

  • 2014.gada 10.janvārī KC „Paspārne” darbinieki un nodibinājuma „Talsu novada krīžu centrs” darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz „Sociālo pakalpojumu aģentūru”, kas ir izveidota 2003.gadā ar mērķi sniegt profesionālu psihosociālu palīdzību, paaugstināt cilvēku ar dažādām sociālām problēmām integritātes pakāpi sabiedrībā, kā arī aizstāvēt viņu intereses un tiesības.Brauciena mērķis bija iepazīties ar aģentūras darbību un saņemt pieredzes apmaiņu šāda tipa projekta realizēšanā no aģentūras speciālistiem. „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ir izstrādājusi un realizējusi atbalsta programmu: „Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem „Palīdzi bērnam uzaugt ģimenē””, kas jau 2 gadus tiek īstenota Rīgā, sniedzot atbalstu šīs pašvaldības ģimenēm.

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods