Aktualitātes

Projekts "Labklājība un drošība pašu rokās"

 

Projekta "Labklājība un drošība pašu rokās"  laikā tiks akcentēta ģimenes kā sabiedrības pamatvienības loma un sabiedrisko organizāciju, valsts/pašvaldības iestāžu sadarbības nozīmīgums, lai kopīgi sekmētu ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanu īpaši ja, tā ir nonākusi krīzes situācijā un tai nepieciešams izprast šo situāciju, saņemt psihosociālu palīdzību un atbalstu, kuru sniedz kvalificēti speciālisti, un droši rīkoties.
Projekta galvenās aktivitātes: bezmaksas psiholoģiskās un juridiskās konsultācijas, atbalsta grupas vecākiem un bērniem, informatīvu bukletu par krīzes centra piedāvātajiem pakalpojumiem izdošana latviešu un krievu valodās.
 

 

Šodien daudzas Ventspils pilsētā un Ventspils novadā dzīvojošās ģimenes (tāpat kā visā Latvijā) , kuras joprojām saskaras ar situāciju, ka ir darba zaudējums vai iztikas līdzekļu trūkums, izjūt , ka šie apstākļi negatīvi ietekmē ģimenes psiholoģisko klimatu. Cīnoties ar savām ikdienas problēmām, vecāki nespēj izsekot un apmierināt bērnu pieaugošās vajadzības, neseko to audzināšanai. Rezultātā daļa bērnu un pusaudžu klaiņo, ilgstoši atrodas ārpus mājām vai arī tieši otrādi, nepamet mājas, kļūst datoratkarīgi un , lai aizmuktu no dzīves realitātes , dzīvo virtuālo dzīvi. Nelabvēlīgie sociāli - ekonomiskie apstākļi ģimenēs, vecāku nespēja konkurēt darba tirgū un alkoholisms pastiprina sociālo spriedzi un ar vien biežāk arī vardarbību.
Ģimenēm ir nepieciešama profesionāla palīdzība vai vismaz radīti minimālākie apstākļi, lai viņas varētu palīdzību saņemt pašpalīdzības ceļā.
Pieredze 7 gadu darbā liecina, ka Ventspils pilsētā un novadā daudzas ģimenes to finansiāli nevar atļauties. Nereti trūkst izpratnes un motivācijas, jo cilvēki joprojām pārāk maz zina par psiholoģiskās, juridiskās, sociālās palīdzības lomu un nozīmi.
Vairāk informāciju par projektu var iegūt
Krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne”,
Talsu iela 39, Ventspils, LV 3602
Tālr.: +371 636 61515
Fakss: +371 636 61516
Mob.: +371 220 12434
E-pasts: pasparne_kc@inbox.lv

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods