Aktualitātes

Krīzes centrs "Paspārne" iesaistās jaunā projektā

 

Eiropas Sociālā fonda projekts
„Līdzdalības un pakalpojuma uzlabošana vardarbība cietušo
0 – 36 mēnešu veco bērnu sociālajā rehabilitācijā”
(līgums Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/008/87)


 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts
„Līdzdalības un pakalpojuma uzlabošana vardarbība cietušo
0 – 36 mēnešu veco bērnu sociālajā rehabilitācijā”
(līgums Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/008/87)


Finansētājs: Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību

Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds”

Projekta apraksts:
Ar 2010.gada 1.janvāri Latvijas Bērnu fonds veic valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
administrēšanu no vardarbības cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai. Iegūtā pieredze un veikta
darba analīze rāda, ka specializēto centru darbiniekiem nav vienotu zināšanu un instrumentu darba
ar 0 līdz 3 gadus veco cietušo bērnu novērtēšanu un aprūpi. Vienlaikus 20 % no visiem bērniem, kuri
2011.gada saņēma rehabilitāciju ietilpa šajā vecuma grupa un ģimenē cietušo bērnu skaits pieaug.
Projekta ietvaros noteikts mērķis: uzlabot 8 Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitāti sociālā
rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā vardarbībā cietušajiem bērniem vecuma līdz 3 gadiem un
veicināt šo organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā.
Aktivitāšu īstenošana aptvers centru, kas ir arī projekta mērķa grupa, vadošo darbinieku treniņu par
publisku uzstāšanos, runu, ka ari mediju treniņš, starptautiskās pieredzes apgūšana. Centru
speciālistiem praktiskie treniņi, supervīzija.
Projekts tiks īstenots Rīgā laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Tā kopējais
budžets ir Ls 24 997,05, no kura ESF finansējums ir Ls 23 014,78.

Projekta ietvaros paredzēts realizēt sekojošas aktivitātes:

  • Projekta administrēšana
  • 0 – 12 mēnešu veco bērnu novērtēšana un aprūpe
  • 13 – 36 mēnešu veco bērnu novērtēšana
  • Centru vadītāju profesionālas kapacitātes paaugstināšana
  • Ārvalstu pieredzes apgūšana
  • Publicitāte

Galvenie plānotie projekta rezultāti:
Aktivitāšu rezultātā kā būtiskāko jāmin Minhenes funkcionālas attīstības diagnostikas apgūšanu
darba ar 13 – 16 mēnešus veciem bērniem, metožu apgūšanu darba ar 0 – 12 mēnešus veco bērnu
novērtēšanu un aprūpi centru speciālistiem.
Savukārt, centru vadītāju un pakalpojuma administrētāju kapacitātes paaugstināšana dalībai politikas
plānošanā un ieviešanā (mediju treniņš, apmācības publiskajā runa, argumentācijas prasme), vietējā
un starptautiska sadarbības tīkla attīstīšana.

Plašāku informāciju par projektu sniegs:
Projekta vadītāja Veronika Ļemeševska
Tālr. 67185722, 29238947, e-pasts: veronika.bernufonds@latnet.lv
92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
 625 
PedroMic
06.04.2020 05:04:53
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
PedroMic
06.04.2020 02:04:28
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
Marcojuida
04.04.2020 15:04:24
<a href=http://healthek.eu/>http://healthek.eu/</a> Priorabliveannetle
 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
 625 

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods