Aktualitātes

Turpinās darbs pie projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”.

 

Turpinās darbs pie projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”.
2012. gada 1. septembrī nodibinājums „Centrs „Dardedze”” kopā ar sadarbības partneriem krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centru, Centru „Valdardze”, Latgales reģionālā atbalsta centru „Rasas pērles”, Zantes ģimenes krīzes centru un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centru, uzsāka projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana” identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115, īstenošanu.

 

 

2013. gada 15. janvārī norisinājās otrā diskusiju grupas tikšanās, kurā piedalījās Rīgas Sociālā dienesta, Valsts Bērnu Tiesību Aizsardzības ministrijas, Labklājības ministrijas pārstāvji un pārstāvji no 6 krīzes centiem – Zantes ģimenes krīzes centra, Centra Valdardze, Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra, Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centra un Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”.
Diskusiju grupas laikā tika apspriesti jautājumi par informatīvo materiālu izstrādi, diskutējot par aktuālajām problēmām ar kurām saskaras katrs krīzes centrs un par aktuālo informāciju, kas būtu jāietver šajos materiālos. Projekta laikā plānots izstrādāt trīs informatīvos materiālus, no kuriem pirmos divus plānots publicēt elektroniski Centra Dardedze mājas lapā februāra beigās. Viens materiāls būs nozares speciālistiem par politikas maiņu, bet otrs vecākiem – par vienaudžu seksuālo vardarbību. Nākamā diskusiju grupas tikšanās paredzēta 2013. gada 13. martā.
Projekts tiek realizēts aktivitātes 1.5.2.2. „Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Kopumā projektā plānots investēt 23’248,40 LVL, no kuriem 92,07% jeb 21’404,80 LVL finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% jeb 1’843,60 LVL ir privātais finansējums. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Plašāku informāciju par projektu sniegs:
Projekta vadītāja Baiba Berovska, tālr.: 67240042, e-pasts: baiba.berovska@projekti.lv.
 

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods