Aktualitātes

Apmācības projektā „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”

 

2012. gada 27. un 28. novembrī norisinājās apmācības 25 projektā iesaistītajiem nevalstisko organizāciju speciālistiem. Apmācību tēma „Bērni ar seksuālās uzvedības problēmām un pusaudži ar kaitējošu seksuālo uzvedību”.

 

27. un 28. novembrī norisinājās apmācības projektā „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”
2012. gada 1. septembrī nodibinājums „Centrs „Dardedze”” kopā ar sadarbības partneriem krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centru, Centru „Valdardze”, Latgales reģionālā atbalsta centru „Rasas pērles”, Zantes ģimenes krīzes centru un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centru, uzsāka projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana” identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115, īstenošanu.
2012. gada 27. un 28. novembrī norisinājās apmācības 25 projektā iesaistītajiem nevalstisko organizāciju speciālistiem. Apmācību tēma „Bērni ar seksuālās uzvedības problēmām un pusaudži ar kaitējošu seksuālo uzvedību”. Lai nodoršinātu kvalitatīvus materiālus, atbilstošu informāciju un celtu kapacitāti nozares speciālistiem, tika pieaicināti lektori no dāņu organizācijas „JanusCentret”. Šie lektori ir starptautiski atzīti eksperti, kas dalībniekiem stāstīja gan par viņu pieredzi šīs specifiskās mērķauditorijas pētīšanā, gan nodrošināja tos ar uzskatāmiem piemēriem no ikdienišķām dzīves situācijām. Lai vieglāk varētu uztvert svarīgo informāciju, dalībnieki tika sadalīti grupās, katrai grupai tika doti uzdevumi, kurās bija nepieciešams analizēt un rast risinājumu dažādās situācijās. Grupu darbu rezultātus lektori apkopoja un izanalizēja, pēc tam sniedza savus skaidrojumus un komentārus. Par piedalīšanos pirmo divu dienu apmācībās, dalībnieki saņēma arī apliecības. 2013. gada janvārī paredzēts šo apmācību turpinājums, papildus skaidrojot specifiskus gadījumus, kad bērni cieš no vienaudžu seksuālās vardarbības.
Projekts tiek realizēts aktivitātes 1.5.2.2. „Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”.
Kopumā projektā plānots investēt 23’248,40 LVL, no kuriem 92,07% jeb 21’404,80 LVL finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% jeb 1’843,60 LVL ir privātais finansējums. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Projektu paredzēts īstenot 10 mēnešu laikā līdz 2013. gada 30. jūnijam.
Plašāku informāciju par projektu sniegs:
Projekta vadītāja Baiba Berovska, tālr.: 67240042, e-pasts: baiba.berovska@projekti.lv.
 

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
 646 
PedroMic
06.04.2020 03:04:55
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
PedroMic
06.04.2020 00:04:04
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
Marcojuida
04.04.2020 13:04:55
<a href=http://healthek.eu/>http://healthek.eu/</a> Priorabliveannetle
 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
 646 

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods