Aktualitātes

Noslēguma konference projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” ietvaros.

 

Šodien, 2012. gada 28. septembrī no plkst. 11.00,
Ventspils Augstskolas 1.auditorijā,
Inženieru ielā 101, Ventspilī notiek
Krīzes centra ģimenēm ar bērniem «Paspārne»
rīkotā konference
“Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību
ģimenēm ar bērniem”.

 

Latvijas sociāli ekonomiskā situācija ir uzlabojusies, tomēr vēl aizvien ir liels trūcīgo, maznodrošināto un to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešams atbalsts un sociālā palīdzība. Lai atrisinātu, vai vismaz mazinātu šo iedzīvotāju sociālo spriedzi ir nepieciešama profesionāla pieeja un sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā iesaistīto institūciju kvalitatīva un efektīva sadarbība. Sadarbībā rodas sapratne, vienotība un savstarpējā zināšanu apmaiņa, kā rezultātā - jaunas idejas iedzīvotāju dzīves kvalitāte celšanai.
Šodien, 2012. gada 28. septembrī no plkst. 11.00,
Ventspils Augstskolas 1.auditorijā,
Inženieru ielā 101, Ventspilī notiek
Krīzes centra ģimenēm ar bērniem «Paspārne»
rīkotā konference
“Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību
ģimenēm ar bērniem”.

Konferences 1. daļā dalībnieki iepazīsies ar :
• informāciju par sociālajiem pakalpojumiem, palīdzību un atbalsta pasākumiem Kurzemes reģiona, Ventspils novada un pilsētas iedzīvotājiem, aktualitātēm, tendencēm un izaicinājumiem.
• «Krīzes centra ģimenēm ar bērniem «Paspārne» 2011.-2012.gadā realizētā projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” rezultātiem un sagatavotajiem priekšlikumiem.

Konferences 2. daļā dalībniekiem būs iespēja paplašināt savas zināšanas ar jaunām darba metodēm, strādājot darba grupās:
• Psihologa darbs rehabilitācijas laikā. Diagnosticēšana, atzinumu sagatavošana.
• Deju un kustību terapija kā daļa no multidisciplināras komandas darbā ar klientiem.
• Mūzikas instrumentu izmantošana darbā ar klientiem.
• Vizuāli plastiskā mākslas terapija individuālās / grupas sesijās darbā ar vardarbībā cietušajiem klientiem.
• Klients ar atkarībām - „Esi brīvs!” .
Konferences darbā iesaistīties ir uzaicināti pārstāvji no Kurzemes reģiona pilsētu un novadu Sociālo dienestiem, pārstāvji no tuvām un tālām NVO, kas sniedz sociālos pakalpojumus, krīžu centru speciālisti, psihologi , sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, bāriņtiesu , Valsts policijas un Ventspils pašvaldības policijas darbinieki.

Konference notiks Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” ietvaros.

93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods