Aktualitātes

Plānotā konferences darba kārtība

 

Plānotā konferences “Tradīcijas un alternatīvie risinājumi, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem”, 2012. gada 28. septembrī Ventspils Augstskolas 1.auditorijā, Inženieru ielā 101, Ventspilī darba kārtība
 

 

 

10:30 – 11:00
Konferences dalībnieku reģistrācija.
Kafija/tēja.
 
KONFERENCES ATKLĀŠANA
11:00 – 11:20
Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” Rutas Šenkevicas uzruna, iepazīstināšana ar konferences darba kārtību.
 
 
Ventspils pilsētas SD vadītājas Daces Kaņepes un Ventspils novada SD vadītājas Intas Rudbahas uzrunas konferences dalībniekiem.
 
1. DAĻA 
11:20 – 14:00
Sociālie pakalpojumi, palīdzība un atbalsta pasākumi Kurzemes reģiona, Ventspils novada un pilsētas iedzīvotājiem, aktualitātes, tendences un izaicinājumi.
 
Sociālajā jomā Kurzemē.
Inga Kalniņa, projekta "Mana sociālā atbildība" vadītāja, Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
 
 
Projekts „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā”.
Ruta Šenkevica, projekta vadītāja , Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”
 
 
Sociālās rehabilitācijas programmas un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ventspils pilsētā un Ventspils novadā.
Ieva Sāmīte Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš” vadītāja
 
 
Biedrības „Nāc līdzi!” programma skolas vecuma bērniem „Pats par savu naudu”
Lāsma Belova, Bērnu un pusaudžu atbalsta centra „Nāc līdzi!” pedagoģe
 
 
ProjektsSociālās rehabilitācijas un atbalsta pasākumu kopums ģimenēm ar bērniem Ventspils pilsētā”.
Ludmila Dārziņa , Ventspils Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ģimenēm ar bērniem.
 
Ārpusģimenes aprūpes pakalpojums – audžuģimene. Sociālā  atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.
Ārija Martukāne, Profesionālo audžuģimeņu apvienības „Terēze” vadītāja
 
 
Darbs ar jauniešiem – apreibinošo vielu lietotājiem
Inga Dreimane, Rīgas domes Labklājības departaments Veselības pārvaldes Apmācību un informācijas sektora vadītāja
 
 
Juridiskās palīdzības nozīme, sniedzot sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem. Mediācija.
Elita Krauča, juriste, Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”
 
 
Filmas fragments – „Krīžu centri”
 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne”
Inga Ābiķe, sociālā darbiniece, Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”
 
 
Psihologs vai psihoterapeits? Diagnosticēšana. Psihologa atzinums.
Dr.psih. Inta Poudžiunas , klīniskā psiholoģe, Talsu novada krīžu centrs
 
 
Deju un kustību terapija kā daļa no multidisciplināras komandas darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņus pavadošām personām.
Mag. veselības aprūpē Zanda Lauva- sertificēta deju un kustību terapeite, nodibinājums „Centrs Valdardze”
 
14:00 – 15:00
Pusdienas
2. DAĻA 
 
15:00 – 17:00
Darbs grupās
 
1.       grupa:
Psihologa darbs rehabilitācijas laikā. Diagnosticēšana, atzinumu sagatavošana.
Dr.psih. Inta Poudžiunas , klīniskā psiholoģe, Talsu novada krīžu centrs
 
 
2.       grupa:
Deju un kustību terapija kā daļa no multidisciplināras komandas darbā ar klientiem.
Mag. veselības aprūpē Zanda Lauva- sertificēta deju un kustību terapeite, nodibinājums „Centrs Valdardze”
 
 
3.       grupa:
Mūzikas instrumentu izmantošana darbā ar klientiem
Henisa Meiere, mūzikas pedagoģe, nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”
 
 
4.grupa:
Vizuāli plastiskā mākslas terapija individuālās / grupas sesijās darbā ar vardarbībā cietušajiem klientiem.
Mag. psih.Jolanta Leinarte – sertificēta mākslas terapeite, Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”
 
 
5.grupa:
Klients ar atkarībām - „Esi brīvs!”
Inga Dreimane, Rīgas domes Labklājības departaments Veselības pārvaldes Apmācību un informācijas sektora vadītāja
 
17:00 – 17:20
Kafijas/tējas pauze
 
17:20 – 17:40
Grupu darba prezentācijas, jautājumi, atbildes.
Pārsteigums konferences dalībniekiem.
 
17:40 – 18:00
KONFERENCES KOPSAVILKUMS, NOSLĒGUMS

Konference notiks Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā” ietvaros.

93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu
 

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
PedroMic
05.04.2020 23:04:51
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
PedroMic
05.04.2020 21:04:05
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
Marcojuida
04.04.2020 07:04:32
<a href=http://healthek.eu/>http://healthek.eu/</a> Priorabliveannetle
 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods