Aktualitātes

Noslēdzies projekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”.

 

31.maijā ir noslēdzies centra „Dardedze” un sadarbības partneru - Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Rīgas Domes Labklājības departamenta, īstenotais apakšprojekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

 

Kopš 2010.gada decembra ir paveikts liels darbs, lai balstoties uz brīvprātīgo darba pieredzi pasaulē, izveidotu Latvijas brīvprātīgo darbības sistēmu, ar kuras palīdzību varētu sniegt atbalstu sociālas atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni. Projekta laikā ir apkopota Latvijas, Šveices, Lielbritānijas, Vācijas u.c. valstu pieredze brīvprātīgo darbā, kā arī izveidota brīvprātīgo apmācību programma. Tāpat ir izveidots informatīvs materiāls – darba lapas - brīvprātīgajiem un ģimenēm par 25 aktuāliem jautājumiem, ar ko visbiežāk jāsakaras ģimenēs, kurās aug mazi bērni.
Projekta īstenošanai laikā, izmantojot izstrādāto apmācību programmu, tika apmācīts 21 mentors un 68 brīvprātīgie no Rīgas, Ventspils, Talsiem, Valmieras, Dobeles, Ikšķiles, Engures, Jūrmalas, Kocēniem, Laucienas, Rojas, Sabiles u.c. Latvijas vietām. Pēc apmācību noslēgšanās, veiksmīgākie no brīvprātīgajiem mentoru uzraudzībā uzsāka brīvprātīgo darbu ģimenēs. Projektam tika piesaistītas 84 ģimenes, kurās aug vairāk kā 135 dažāda vecuma bērni, kuru vidū 98 pirmsskolas vecuma bērni. Brīvprātīgo atbalsts ģimenēs tika nodrošināts laika posmā no 2011.gada maija līdz 2012.gada maijam.
Lai nodrošinātu atbalstu brīvprātīgajiem un mentoriem, tika izveidota brīvprātīgo atbalsta sistēma. Vismaz reizi mēnesī mentori Talsos, Valmierā, Rīgā, Ventspilī organizēja tikšanās ar brīvprātīgajiem, kuru laikā pārrunāja radušās grūtības, risināja problēmas, dalījās pieredzē un pārdzīvojumos. Tāpat, regulārās vizītēs uz reģioniem devās supervizori, kas sniedza atbalstu brīvprātīgos uzraugošajiem mentoriem, bet nepieciešamības gadījumā tikās arī ar reģionu brīvprātīgajiem. Reizi mēnesī mentori apmeklēja kopējās mentoru supervīzijas Rīgā, Centrā „Dardedze”.
23.maijā viesnīcā „Islande” norisinājās projekta „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimene” noslēguma konference „Brīvprātīgie un citas inovatīvas pieejas bērnu situācijas uzlabošanai ģimenēs”, kurā ar projekta sasniegtajiem mērķiem, rezultātiem un izstrādātajiem materiāliem tika iepazīstina plašāka sabiedrības daļā - citas NVO, pašvaldības, sociālie dienesti u.c. interesenti. Drosmīgākie mentori un brīvprātīgie dalījās pieredzē par darbu projektā, iepazīstināja ar savām ģimenēm, dalījās sasniegumos, atklāja konferences dalībniekiem pozitīvo un ne tik pozitīvo pieredzi brīvprātīgo darbā. Centra „Dardedze” speciālisti dalījās atziņās un izaicinājumos brīvprātīgo apmācību programmas izveides un apmācību īstenošana posmos. Merivudas Universitātes Veselības un sociālo pakalpojumu koledžas dekāns, Prof. M.Rodžers konferences dalībniekus iepazīstināja ar pārskatu par ASV pielietojamām metodēm darbam ar ģimenēm un bērniem, stāstīja par brīvprātīgo pieredzi ASV. Tika prezentēts sociālantropoloģes, LU docentes A.Putniņas pētījums „Mazu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izvērtējums”, kā arī dalībnieki tika iepazīstināti ar centra „Dardedze” izstrādātajiem materiāliem. Konferences noslēgumā centrs „Dardedze” pateicās visiem mentoriem un brīvprātīgajiem, kas darbojoties projektā sniedza savu sirds siltumu ģimenēm, kurām tas tik ļoti bija nepieciešams un izteica novēlējumu, turpināt iesāktās brīvprātīgo kustības tradīcijas savos reģionos.

 

 

 

 

 

 

Izstrādātie materiāli:
• Brīvprātīgo apmācību programma -http://www.centrsdardedze.lv/lat/brivpratigais_darbs/brivpratigo_apmacibas/
• Interaktīvais materiāls - darba lapas (palīgs ģimenēm un brīvprāt) –

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.
Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums "Centrs „Dardedze”". Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.
 

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
 655 
PedroMic
05.04.2020 23:04:21
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
Marcojuida
04.04.2020 08:04:55
<a href=http://healthek.eu/>http://healthek.eu/</a> Priorabliveannetle
Marcojuida
04.04.2020 08:04:25
[url=http://healthek.eu/]http://healthek.eu/[/url] Priorabliveannetle
 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
 655 

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods