Aktualitātes

Brīvprātīgo projekts tuvojas noslēgumam

 

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

 

Jau 11 mēnešus brīvprātīgie darbojas ģimenēs, kurās aug pirmskolas vecuma bērni, sniedz ģimenēm nepieciešamo atbalstu, padomu, nodod savu pieredzi. Brīvprātīgo darbs turpināsies līdz aprīļa beigām. Lai noskaidrotu projekta ietekmi uz brīvprātīgajiem, gada sākumā tika veikta aptauja, kurā piedalījās 29 brīvprātīgie no Talsiem, Rīgas, Ventspils un Valmieras. Kā rāda aptaujas rezultāti, brīvprātīgie uzskata, ka iesaistīšanās projektā ir uzlabojusi viņu dzīves kvalitāti, jo:

  • ir dažādojušās brīvā laikā pavadīšanas iespējas – iespēja apmeklēt ģimeni, doties pastaigās ar bērniem;
  • pieaugusi saikne ar sabiedrību – savstarpējo kontaktu iegūšana, redzesloka paplašināšanās;
  • paaugstinājies pašvērtējums, gūti jauni, pozitīvi iespaidi, gandarījuma sajūta par paveikto u.c. pozitīvas emocijas.

Tika izanalizēta arī projekta ietekme uz ģimenēm, jo aptaujā piedalījās 12 projektā iesaistītas ģimenes. 58,33% no ģimenēm norādīja, ka projekta rezultātā ir radusies iespēja sabalansēt darba/ ikdienas pienākumu un atpūtas/rekreācijas laika sadalījumu, kas nav iespējams bez pienācīgas brīvā laika daļas. Ģimenē ienākušie brīvprātīgie ir nodrošinājuši iztrūkstošā brīvā laika daļu, ko nu var veltīt atpūtai/relaksācijai – šāds vērtējums īpaši raksturīgs ģimenēm, kurās tiek audzināti bērni ar īpašām vajadzībām. 25% atzīst, ka ir vērojami uzlabojumi ģimenes iekšējā vidē - samazinājies savstarpējais saspīlējums un konflikti starp ģimenes locekļiem. 16,67% no projektā iesaistītajām ģimenēm uzsver, ka noticis ģimenes iekļaušanās process sabiedrībā.
Februārī projektā darbojās 48 brīvprātīgie un atbalsts tika nodrošināts 48 ģimenēm, kurās aug 135 bērni, tostarp 92 pirmsskolas vecuma bērni, un kurās dzīvo 9 seniori.
Turpinās arī mentoru supervīzijas, kurās projekta supervizori sniedz atbalstu par brīvprātīgo darbu atbildīgajiem mentoriem.
Projekta noslēguma konference paredzēta 2012.gada 23.maijā. Tās laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar izstrādāto brīvprātīgo apmācību programmas materiālu un sasniegtajiem projekta rezultātiem.
Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.
Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums "Centrs „Dardedze”". Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.
 

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
 658 
PedroMic
05.04.2020 21:04:28
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
PedroMic
05.04.2020 21:04:46
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
Marcojuida
04.04.2020 05:04:33
<a href=http://healthek.eu/>http://healthek.eu/</a> Priorabliveannetle
 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
 658 

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods