402 Aicinām piedalīties darba grupā_projektā :: Krīzes centrs "Paspārne"
Aktualitātes

Aicinām piedalīties darba grupā_projektā

 

Eiropas Sociālā Fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes
projekts nr. 1DP/1.5.2.2.2/11APIA/SIF/165
„Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.”

 

 

Ventspils pilsētā uz šo brīdi nepastāv politikas dokuments, kas noteiktu kādas ir šī brīža prioritātes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā Ventspils iedzīvotājiem, ņemot vērā sociālekonomisko situāciju.
2007.gadā tika izteikta iecere radīt Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas programmu, taču šī iecere no Ventspils pilsētas domes puses līdz šim vēl nav īstenota. Sabiedrības attīstības procesi norit pamatojoties uz izstrādāto Ventspils Attīstības stratēģiju (2007.-2013.gads).

NVO, kas sniedz sociālos pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem un pašvaldību sociālā darba speciālistiem, kas ir iesaistīti klientu vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanā, sociālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanā un lēmumu pieņemšanā pašvaldību sociālajos dienestos, ir jāpublisko savs viedoklis par tiem problēmu jautājumiem, ar kuriem viņi saskaras darbā ar klientiem, pildot savus ikdienas darba un ārpusdarba sabiedriskos pienākumus.

Šāda viedokļu paušana, diskusijas un kopīgs darbs var būt labs pamats , lai laicīgi pamanītu pastāvošās likumsakarības, tendences, kas kļūst aktuālas un vērst lēmumpieņēmēju, likumdevēju uzmanību uz to, lai spētu operatīvi rīkoties un reaģēt uz sociālās jomas sakārtošanu, kas nenoliedzami visiem praktiķiem atvieglotu darbu.

Viena no projekta aktivitātēm ir priekšlikumu sagatavošana programmdokumenta „Sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērniem Ventspilī, 2012-2014” izstrādei

Tās realizācijai tiek izveidota 15 cilvēku darba grupa, kura pieredzējuša moderatora vadībā izstrādās priekšlikumus programmas „Sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērniem Ventspilī, 2012-2014” izstrādes nepieciešamībai.

Darba grupas sastāvā būs gan KC „Paspārne” speciālisti, gan speciālisti no DC„Nāc līdzi!”, ACC „Žēlsirdības māja”, Ventspils reģionālā NVO atbalsta centra, gan arī pieaicināti speciālisti no valsts un pašvaldību institūcijām. Darba grupa vienosies par nepieciešamību strādāt kopā klātienē un par pienākumiem, kas tiks veikti strādājot patstāvīgi. Darba grupas sanāksmes tiek plānotas vismaz 2 reizes mēnesī (3 mēnešu laika periodā).

Priekšlikumu sagatavošanas noslēguma darbs notiks kā 2 dienu izbraukuma seminārs, kas tiks organizēts ārpus ierastās vides, tādejādi nodrošinot dalībnieku pilnīgu atdevi priekšlikumu izstrādei.

Priekšlikumi tiks izstrādāti, apkopoti vienotā dokumentā iesniegšanai Ventspils pilsētas domē.
Aicinām Jūs atsaukties dalībai darba grupā.
Pirmā sanāksme notiks 17.01.2012. plkst. 12:00, KC „Paspārne” telpās.
Papildus informācija: 636 61515, 26480162

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
 403-405 
JosephJex
28.09.2018 03:09:44
<a href=http://wtczo.us/fioricet-addiction-and-abuse/>http://wtczo.us/fioricet-addiction-and-abuse/</a> Priorabliveannetle
CurtisLix
27.09.2018 21:09:26
<a href=http://rgmdl.us/why-is-levitra-abuse/>http://rgmdl.us/why-is-levitra-abuse/</a> Priorabliveannetle
Simongam
27.09.2018 15:09:32
<a href=http://ocalic.eu/how-safe-is-ambien-bought-online/>http://ocalic.eu/how-safe-is-ambien-bought-online/</a> Priorabliveannetle
 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
 403-405 

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods