Aktualitātes

Projektā iesaistās jauni brīvprātīgie

 

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

 

Oktobra mēnesī Ventspils krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne” mentori organizēja sešu brīvprātīgo apmācības, pēc kurām projektam pievienoties nolēma 3 brīvprātīgie. Arī citos reģionos ir izdevies piesaistīt jaunus brīvprātīgos, kā rezultātā projektā darbojas jau 50 brīvprātīgie. Sadarbībā ar vietējiem sociālajiem dienestiem un citiem atbalstītājiem turpinās ģimeņu atlase, lai nodrošinātu atbalstu ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni un kurām ir nepieciešams brīvprātīgo atbalsts. Novembra mēnesī nepieciešamais atbalsts tika nodrošināts 47 ģimenēm, kurās aug 86 pirmsskolas vecuma bērni.
Lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu, sniegtu padomus un dalītos pieredzē, projekta supervizori turpina organizēt kopējās mentoru tikšanās centra „Dardedze” telpās. Šādas tikšanās ir notikušas 30.septembrī, 26.oktobrī, 30.novembrī. Tāpat supervizori ir apmeklējuši brīvprātīgos reģionos un piedalījušies brīvprātīgo sanāksmēs.
Arī šajā projektā decembris ir mēnesis, kad atskatīties uz jau padarīto.
2011.gada 11.novembra "Neatkarīgās Rīta Avīzes" pielikumā "Māja" ir publicēts sirsnīgs un iedvesmojošs stāsts par projekta brīvprātīgo Ingu.
Tāpat ar lepnumu varam pieminēt, ka 17.novembrī projekta mentore Dace Grunte saņēma Talsu novada domes piešķirto Gada titulu par aktīvu atbalstu ģimenēm dzīves apstākļu uzlabošanā, savukārt brīvprātīgie Ina Kreicberga un Aiva Girevica saņēma Talsu novada domes piešķirto Gada titulu par aktīvu brīvprātīgā darba veikšanu iedzīvotāju labā.
Šajā laikā organizētās brīvprātīgo tikšanās ir brīdis, kad visi kopā sanākušie var dalīties pārdomās par paveiktajiem labajiem darbiem un vēlēt viens otram izturību turpmāk!

Brīvprātīgo atbalsts projektā tiks nodrošināts līdz 2012.gada pavasarim, kad tiks publicēti apmācību materiāli un apkopoti projekta rezultāti.
Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.
Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums "Centrs „Dardedze”". Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.
 

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
PedroMic
06.04.2020 05:04:04
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
PedroMic
05.04.2020 21:04:23
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
Marcojuida
04.04.2020 15:04:35
<a href=http://healthek.eu/>http://healthek.eu/</a> Priorabliveannetle
 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods