Aktualitātes

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

 

2011. gada 24. novembrī, Rīgā Nodibinājums „Centrs Dardedze” rīko II ikgadējo konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai. Šī gada tēma ir "Vardarbībā cietis bērns un kriminālprocess".

 

2010. gada konferencē „Vardarbība pret bērnu pēdējos desmit gados – skaitļi, fakti, izaicinājumi” tika aizsākta jauka tradīcija - pasniegt pagodinājuma rakstus profesionāļiem, kas veikuši lielu ieguldījumu vardarbībai pret bērnu jomā.

Šogad konferences laikā pagodinājuma rakstus saņems arī divas Ventspils pilsētas speciālistes, kuras darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā:

1) Ventspils pilsētas pašvaldības policijas vecākā kārtībniece nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses jomā Dace Andersone saņems pagodinājuma rakstu : Par aktīvu darbību starpprofesionālā komandā vardarbības pret bērnu jomā.

Ventspils Starpinstitucionālās komandas kolēģi , kas pārstāv dažādas institūcijas (bāriņtiesu, sociālo dienestu, bērnu dienas centru, krīzes centru, medicīnas iestādes, pirmsskolas un skolas izglītības iestādes u.c.) ļoti augstu vērtē Daces pieredzi, zināšanas un profesionālās prasmes pildot savus tiešos darba pienākumus, kā arī nesavtīgi ieguldīto laiku un enerģiju strādājot ārpus darba laika dažādos projektos, iesaistoties pasākumos, kas veicina izpratni gan profesionāļu vidū, gan sabiedrībā kopumā par starpinstucionālās sadarbības nozīmi prevencijas darbā, gan arī jau strādājot ar vardarbības gadījumiem un to izraisītajām sekām.

2) Psiholoģe, eksistenciālā terapeite Antoņina Zēberga saņems pagodinājuma rakstu: Par ieguldījumu krīžu centru attīstībā vardarbībā cietušiem bērniem.

Ilgus gadus sniedzot psihologa konsultācijas vardarbībā cietušiem bērniem bērnu un pusaudžu atbalsta centrā „Nāc līdzi!” , saskatot krīzes centra pakalpojuma nepieciešamību Ventspilī, Antoņina ir bijusi viena no galvenajām idejas autorēm 2003.gadā uzsākt veidot Krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne”. Viņas vadībā KC ir izstrādāta Rehabilitācijas programma bērniem, kuri cietuši no vardarbības, kas tiek izmantota par pamatu KC „Paspārne” ikdienas darbā. Antoņina ir viena no pieredzējušākajām KC speciālistēm, kuras viedoklī vienmēr ieklausās kolēģi. Ar savu darbu KC un ārpus centra, piedaloties dažādu sabiedrisko organizāciju, valsts un pašvaldības institūciju injicētajos projektos Antoņina vienmēr ir popularizējusi krīžu centru darbību, to nozīmi un diemžēl šī brīža nepieciešamību ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, starptautiskos projektos.

Apsveicam!
 

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
PedroMic
06.04.2020 05:04:04
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
PedroMic
06.04.2020 05:04:03
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
Marcojuida
04.04.2020 15:04:46
<a href=http://healthek.eu/>http://healthek.eu/</a> Priorabliveannetle
 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods