Aktualitātes

Atvērto durvju diena

 

2011. gada 4. augustā no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne"  Talsu ielā 39, Ventspilī organizē ATVĒRTO DURVJU DIENU centra atbalstītājiem, sponsoriem, policijas, medicīnas, sociālo dienestu un bāriņtiesu pārstāvjiem, un visiem interesentiem, kas vēlas iepazīties ar Krīzes centra ikdienas darbību.

 

Šodien visapkārt ir tik daudz rūgtuma un nesaskaņas, un lielākā daļa no tām nāk no mājām, skolas un darba. Pasaule cieš tik ļoti tāpēc, ka nav miera un sapratnes, un sapratnes nav tāpēc, ka miera nav ģimenēs. Pasaulē ir tūkstošu tūkstošiem izpostītu pavardu, bet Mums ir jāpadara savas mājas par līdzjūtības, palīdzības un sapratnes centriem, jāiemācās piedot līdz galam, tādējādi nesot palīdzību, sirds siltumu un mieru citiem.


Krīzes centru darba pieredze pierāda, ka ļoti bieži sabiedrībā nav pietiekamas informācijas par vardarbības jautājumiem. Ģimenēs bieži vien vienkārši nezina ko darīt, kur vērsties situācijās, kad ģimene ir saskārusies ar vardarbības gadījumu. Ir ļoti svarīgi nodrošināt atbilstošu informāciju un veicināt sabiedrības izpratni par šiem jautājumiem. Vardarbība pret bērnu atstāj dziļas emocionālas, fiziskas un sociālas sekas turpmākajā bērna dzīvē. Šīs sekas atstāj iespaidu ne tikai uz paša bērna dzīvi, bet arī uz to cilvēku dzīvi, kas ir tuvi šim bērnam – skolā, darbā un viņu sociālajā dzīvē. Vardarbības pret bērnu upuriem un viņu ģimenēm visefektīvāk var palīdzēt tikai tad, ja dažādu jomu speciālisti darbojas kā vienota komanda.

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” jau piecus gadus darbojas sociālā darba jomā, sniedzot sociālpsiholoģisko palīdzību Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, kā arī sievietēm un bērniem, kuri cietuši no vardarbības no citām Latvijas pašvaldībām.
Mūsu organizācijas mērķis ir sabiedriskā labuma darbība – sniegt atbalstu veselīgas un stipras ģimenes veidošanai, veikt bērnu un sieviešu tiesību aizstāvību un ar to saistītu programmu īstenošanu. Mūsu klienti pamatā ir bērni. Tie ir bērni, kuri cietuši no emocionālas, fiziskas un seksuālas vardarbības. Divas trešdaļas bērnu, kuri nonāk krīzes centrā, ir ar dažādu pakāpju attīstības traucējumiem, kuri izveidojušies nepietiekama uztura, uzmanības , vecāku rūpju un mīlestības trūkuma rezultātā. Mūsu centra bērnu dzīves apstākļi pirms nonākšanas ”Paspārnē” bieži vien ir bijuši ļoti smagi – vecāku bezdarbs un ļaušanās kaitīgiem ieradumiem bērniem ir liedzis iespēju saņemt pilnvērtīgu uzturu, apģērbu, medicīnisko palīdzību. Izmisums vecākus ir spiedis uz neapdomīgu rīcību. Arvien izplatītāka kļūst tāda sociālā parādība kā vardarbība ģimenē, kas gandrīz vienmēr neatgriezeniski traumē ģimenē augošos bērnus. Viņi vardarbību iemācās kā uzvedības modeli un vienīgo iespējamo problēmu risinājumu. Turklāt neviens nevar paredzēt, kura vardarbības epizode ģimenē var izrādīties pēdējā un liktenīgā .
Savas darbības laikā centrs ir uzņēmis un sniedzis palīdzību vairāk kā 900 krīzē nonākušiem vai no vardarbības cietušiem bērniem un sievietēm. Krīzes centra speciālisti (psihologi, sociālie darbinieki, mediķis, juriste u.c.) rod risinājumu katrai konkrētajai situācijai, sadarbojoties ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, policiju, mācību un medicīnas iestādēm. Dažkārt pietiek ar mazumiņu, lai atgrieztos cerība, ģimene atkal varētu būt kopā un radīt drošu pamatu saviem bērniem.
Lai sniegtu vairāk informācijas un vairotu izpratni par sociālpsiholoģisko pakalpojumu nozīmi sabiedrībā šodien, Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2011. gada 4. augustā no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 savās telpās Talsu ielā 39, Ventspilī organizē ATVĒRTO DURVJU DIENU centra atbalstītājiem, sponsoriem, policijas, medicīnas, sociālo dienestu un bāriņtiesu pārstāvjiem, un visiem interesentiem, kas vēlas iepazīties ar Krīzes centra ikdienas darbību.

 

 

Komentāri rakstam: Aktualitātes

 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
 637 
PedroMic
06.04.2020 04:04:10
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
PedroMic
06.04.2020 03:04:52
<a href=http://healthmix.eu/>http://healthmix.eu/</a> Priorabliveannetle
Marcojuida
04.04.2020 14:04:45
<a href=http://healthek.eu/>http://healthek.eu/</a> Priorabliveannetle
 1-3 
 4-6 
 7-9 
 10-12 
 13-15 
 16-18 
 19-21 
 22-24 
 25-27 
 28-30 
 31-33 
 34-36 
 37-39 
 40-42 
 43-45 
 46-48 
 49-51 
 52-54 
 55-57 
 58-60 
 61-63 
 64-66 
 67-69 
 70-72 
 73-75 
 76-78 
 79-81 
 82-84 
 85-87 
 88-90 
 91-93 
 94-96 
 97-99 
 637 

Piedalies diskusijā

Vārds
Komentārs

Drošības kods