Aktualitātes

Šveices projekta brīvprātīgie dodas ģimenēs

 

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardedze”, Talsu novada krīžu centra, Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem„Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

 

2011.gada aprīlī beigušā projektā iesaistīto brīvprātīgo apmācības, kas notika Rīgā, Talsos, Ventspilī un Valmierā, un kurās jaunas zināšanas ieguva vairāk kā 63 brīvprātīgie. Sadarbībā ar vietējiem sociālajiem dienestiem un citiem atbalstītājiem 2011.gada maijā tika uzsākta ģimeņu atlase, lai iesaistītu projektā ģimenes, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni un kurām ir nepieciešams brīvprātīgo atbalsts. Līdz mēneša beigām darbu ģimenēs uzsākuši jau 45 brīvprātīgie, plānojot palīdzēt 114 bērniem vecumā līdz 19 bērniem, tai skaitā 67 pirmsskolas vecuma bērniem un 7 senioriem, kas ir šī projekta tiešā mērķa grupa.

Reizi mēnesī brīvprātīgie katrā īstenošanas vietā pulcējas kopīgā sanāksmē ar mentoriem, kuri savukārt 27.maijā tikās Rīgā ar supervizori Ramuni Anspoku. Šajā mentoru atbalsta grupā mentoriem ir iespēja saņemt speciālistu konsultācijas, risināt brīvprātīgo darba laikā radušās problēmas un analizēt iegūtos rezultātus.

Brīvprātīgo atbalsts projektā tiks nodrošināts līdz 2012.gada pavasarim, kad tiks publicēti apmācību materiāli un apkopoti projekta rezultāti.
Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums "Centrs „Dardedze”". Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.