Aktualitātes

Sveiciens svētkos!

 

Rīt, 1. jūnijā, kad visa pasaule svin Starptautisko bērnu aizsardzības dienu arī Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne” atzīmē savu 5. gadu darbības jubileju.

 

Izveidojot krīzes centru ģimenēm ar bērniem Ventspils pilsētā, tika uzsākta sociāli – psiholoģiskās palīdzības sniegšana ne tikai Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, bet radīta iespēja šāda veida rehabilitācijas pakalpojumus saņemt arī Ventspils novada pašvaldībās dzīvojošajiem un citu Latvijas pašvaldību iedzīvotājiem.

Centram dibinot tika izvirzīti divi galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt profesionālu sociāli - psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām, piesaistot nozaru speciālistus .
  • veicināt krīzes situācijā nonākušo personu sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā.

Centra ilgtermiņa mērķprogramma ietver šādas sadaļas:

  • Atbalsta un palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušiem bērniem un sievietēm;
  • Atbalsta grupu veidošana, informēšana, izglītošana;
  • Darbs ar “ielu bērniem”;
  • Brīvprātīgo darbinieku apmācība un iesaistīšana aprūpes darbā;
  • Sadarbības veicināšana ar citām institūcijām (pašvaldībām, policiju, sociālajiem dienestiem, skolām, veselības aprūpes iestādēm u.c.);
  • Finansējuma piesaistīšana izstrādātām programmām, darbs pie projektiem, labdarības akcijas;
  • Informācija, reklāma plašsaziņu līdzekļos;
  • Pieredzes apmaiņa un sadarbība ar citām organizācijām (arī ārvalstīs).

Mēs vēlamies sirsnīgi apsveikt visus Krīzes centra ģimenēm ar bērniem “Paspārne” dibinātājus, esošos un bijušos darbiniekus, brīvprātīgos, sadarbības partnerus, KC atbalstītājus un sponsorus šajos jaukajos svētkos.

Lai mums izdodas būt darbīgiem un zinošiem, pretimnākošiem un prasīgiem, atklātiem un uzticamiem!

  Kaut reizi dzīvē, lai tavs sapnis,
Kļūst par īstenību!
Kaut reizi dzīvē, lai tava viskvēlākā
Vēlēšanās piepildās!
Kaut reizi dzīvē, lai tu patiešām
Būtu tā pa īstam laimīga
Un tomēr ir kas tāds, kam jāpavada
Tevi visi tavu dzīvi...
Tā ir ticība!
Ticība sev un saviem spēkiem...
Tā ir cerība!
Cerība, ka viss izdosies...
Tas ir spēks!
Spēks, kas uzveic it visu...
Bet pāri visam ? tā ir mīlestība!
Mīlestība, kas nekad nezudīs...