Aktualitātes

Mentoru apmācības

 

Brīvprātīgo projektā notikušas mentoru apmācības.

 

Apakšprojektā „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”, par kura līdzfinansēšanu centrs „Dardedze”" 2010.gada 1.decembrī noslēdza līgumu Nr.2010.CH04/mac-70/03 ar Sabiedrības integrācijas fondu, jau sasniegti pirmie rezultāti – izstrādāta brīvprātīgo apmācību programma, piesaistīti un apmācīti mentori no Rīgas, Valmieras, Talsiem, Ventspils un citām Latvijas vietām.

Apmācību programmu izstrādāja centra „Dardedze”" speciālisti Ramunes Anspokas vadībā, iesaistot diskusijās arī sadarbības partneru pārstāvjus no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Dardedze”, Talsu novada krīžu centra un Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”. Gatavojot brīvprātīgo atbalstu, gada sākumā tika meklēti mentori. Pateicoties internetā ievietotajiem sludinājumiem, sarunām ar brīvprātīgajiem un ieinteresētajiem mentora vakancei pieteicās 28 cilvēki, no kuriem apmācībās piedalījās 20 cilvēki. Apmācības notika četras sestdienas laikā no 19.februāra līdz 12.martam un tajās topošie mentori uzzināja par brīvprātīgo lomu sabiedrībā, mācījās saprast ģimenes, bērnus, seniorus, tikt galā ar stresa situācijām un daudziem citiem tālākā darba būtiskajiem aspektiem.

Pēc apmācībām mentori ar pārējo projektā iesaistīto speciālistu palīdzību uzsāks brīvprātīgo un ģimeņu atlasi, organizēs brīvprātīgo apmācības Rīgā, Valmierā, Talsos un Ventspilī, lai jau no maija brīvprātīgie varētu sniegt gadu ilgu atbalstu vismaz 50 ģimenēm ar bērniem.

Tie, kuri vēlas atbalstīt un iesaistīties brīvprātīgo kustībā, aicināti pieteikt savu dalību apmācībām līdz š.g. 29.martam pa tālruni 26483540 vai rakstīt uz e-pastu aelita.a@inbox.lv

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.

Šis informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums "Centrs „Dardedze”". Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.