Aktualitātes

Svarīgākais ir palīdzēt cilvēkam justies saprastam

 

2010.gadā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” (KC) realizēja Sorosa fonda Latvijā finansiāli atbalstītu projektu „Izproti un rīkojies droši!”. 31.decembrī projekts noslēgsies, tāpēc gribam dalīties ar projekta laikā novēroto, gūtajām atziņām un saņemtajiem izaicinājumiem nākotnei.

 

2010.gadā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” (KC) realizēja Sorosa fonda Latvijā finansiāli atbalstītu projektu „Izproti un rīkojies droši!”. 31.decembrī projekts noslēgsies, tāpēc gribam dalīties ar projekta laikā novēroto, gūtajām atziņām un saņemtajiem izaicinājumiem nākotnei.
Šī projekta laikā tika akcentēta ģimenes kā sabiedrības pamatvienības loma , kā arī sabiedrisko organizāciju, valsts un pašvaldības iestāžu sadarbības nozīmīgums, lai kopīgi sekmētu ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanu, īpaši ja, ģimene ir nonākusi krīzes situācijā un tai nepieciešams psihosociāls atbalsts vai juridiskā palīdzība.
Kopumā tika sniegtas vairāk kā 200 psiholoģiskās un 250 juridiskās konsultācijas. Jāatzīmē, ka juridiskā palīdzība bija nepieciešama gan maznodrošinātām un trūcīgām personām, gan personām, kuras ir nonākušas grūtībās šī gada laikā lielo parādsaistību dēļ vai krīzē tās nokļuvušas kādu citu apstākļu rezultātā.
Lielākais konsultāciju skaits bija par uzturlīdzekļu piedziņu nepilngadīgiem bērniem . Uzturlīdzekļus pieprasīja lielākoties mātes, bet bija arī gadījumi , kad to darīja tēvi , bērnu aizbildņi. Sakarā ar šiem jautājumiem bija sagatavotas vienošanās, prasības pieteikumi tiesai, izlīgumi, iesniegumi tiesu izpildītājam utt.
Juridiskās konsultācijas bija sniegtas arī par laulību šķiršanu, bērnu aizgādības tiesībām, parādu piedziņu gan prasītājiem, gan atbildētājiem, par dzīvokļu jautājumiem, par rīcībnespēju , par morālo kompensāciju, par administratīviem procesiem un lēmumiem . Konsultācijās KC juriste Elita Krauča klientus vienmēr uzklausīja un problēmām atrada risinājumus vai nu veicot attiecīgu darbību, vai arī izskaidrojot, kur un kāda darbība jāveic, lai attiecīgā problēma tiktu atrisināta. Izveidotajā KC mājas lapas www.kc-pasparne.lv sadaļā „Jautājumi juristam” šobrīd jebkurš var atrast atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem juristam.
Psiholoģiskās konsultācijas sniedza divas Krīzes centra psiholoģes Antoņina Zēberga un Jolanta Leinarte. Aktuālākās problēmas, ar kurām cilvēki vērsās pie psiholoģēm bija saistītas ar bērnu audzināšanu, lūdzot palīdzību izprast un apzināties vecāku un bērnu savstarpējā kontakta būtību. Vecāku bezdarbs, nesaskaņas, laulības šķiršana, vardarbība pret māti - ietekmē bērnu pašsajūtu, tāpēc pasliktinās viņu sekmes skolā, attiecības ar vienaudžiem un uzvedība. Tika sniegta palīdzība problēmbērniem un pusaudžiem iekšējā diskomforta mazināšanā, fiziskā un emocionālā patstāvībā. Pieaugušajiem runāt par savām problēmām bija grūti, risinot bērna problēmas ne reti bija jūtams, ka ir nepieciešama palīdzība arī pašiem pieaugušajiem.
2010.gada laikā tika organizētas vairākas atbalsta grupas krīzē nonākušām ģimenēm, kas savukārt to dalībniekiem ļāva kopīgi starp vienaudžiem un pieaugušajiem paskatīties uz risināmo jautājumu iespējams no citas puses, rast atbalstu, apzināties emocijas, celt savu pašvērtējumu. Projekts parādīja, ka mūsu sabiedrībā vēl joprojām ir jāveido psiholoģiskās palīdzības izpratne un kultūra. Runāt par sevi, atklāt otram savas jūtas, analizēt kļūdainās situācijas, pat pieņemt atbalstu nav pierasts mūsu sabiedrībā.

KC speciālisti uzskata , ka svarīgākais ir palīdzēt cilvēkam justies saprastam, pieņemt, ka atbildība par notiekošo dzīvē ir jāuzņemas pašam. Jāapgūst spēja pieņemt ierobežojumus, krīzes noteikumus - jāpielieto paša un sociālie resursi. Cilvēks nemitīgi veic izvēli un piedzīvot to var tikai darbojoties. Tāpēc droši varam teikt, ka projekts deva lielisku iespēju cilvēkiem izteikties, uzklausīt citu dalībnieku pārdzīvojumus - ļaut izplūst emocijās (pozitīvās un arī negatīvās ), kā arī saņemt iedrošinājumu un cerību rīkoties.

Ziemassvētki ir laiks, kad eņģeļi vēršas pie cilvēkiem ar aicinājumu paveikt ko labu. Paldies visiem jaukajiem un sirsnīgajiem cilvēkiem, kuri jau ir parūpējušies par saviem līdzcilvēkiem, paldies tiem, kuri to vēl darīs! Lai pilnveidojas mūsu sadarbība un vairojas sapratne arī turpmāk!