Aktualitātes

"Izproti un rīkojies droši"

 

2010.gada1.martā Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” uzsāka īstenot Sorosa Fonda Latvija atbalstītu projektu „Izproti un rīkojies droši!”. Projekta laikā no 01.03.2010. līdz 31.12.2010. notiks virkne pasākumu , kas vērsti uz to, lai Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem laika periodā , kad tiek realizēts projekts, būtu nodrošināta iespēja nonākot krīzes situācijā saņemt piemērotu psiholoģisko, sociālo palīdzību un tiesību aizsardzību:

 

1. Bezmaksas psihologa un jurista konsultācijas

Uz konsultācijām interesenti var pieteikties telefoniski un tad noteiktā laikā apmeklēt psihologu vai juristu. Nepieciešamības gadījumā būs iespējams pieaicināt konsultācijas laikā arī citus speciālistus, kas varētu būt palīdzoši cilvēkam: sociālo darbinieku , mediķi, psihologu vai juristu. Juridiskās konsultācijas tiks sniegtas tādos jautājumos, kas ir saistīti ar cilvēku sociālo jautājumu sakārtošanu (dzīvoklis, darbs, ģimene, ienākumi, bērnu tiesības u.c.).

2. Atbalsta grupu nodarbības pieaugušajiem:

Nodarbību mērķis ir sniegt un saņemt cilvēcisku cieņu, palīdzēt veicināt cilvēkos savu spēku apzināšanos, izaugsmi un pašcieņu. Atbalsta grupa tās dalībniekiem dod iespējas:

 • apzināties, ka ir cilvēki, kas viens otru saprot un pieņem tādu, kāds katrs ir;
 • izprast savas ikdienas grūtības;
 • drošības izjūtu, izreaģējot savas jūtas ;
 • atjaunot ticību sev;
 • atziņu, ka cilvēks nav vientuļš savās problēmās;
 • saņemt savstarpēju atbalstu, palīdzību;
 • dzirdēt un redzēt citu viedokļus sev tuvu problēmu risināšanā;
 • novērtēt, saprast to, ko es reāli daru un iegūt jaunu informāciju.
   

3. Atbalsta grupu nodarbības pusaudžiem „Drošības skola!”

Šo nodarbību mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par tiesībām un līdzvērtīgu attiecību veidošanu. Nodarbībās dalībnieki saņem:
 

 • informāciju par vardarbības veidiem, likumsakarībām un sekām;
 • spēs izprast savas vajadzības un tiesības;
 • mācīsies atpazīt vardarbību un pasargāt sevi no pazemojošām un pakļaujošām attiecībām.
   

4. Drošības programma pirmsskolas un jaunāko klašu skolas vecuma bērniem

Drošības programma ir pirmā preventīvi izglītojošā programma Latvijā, kas māca bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem – svešiem un pazīstamiem, lieliem un maziem. Tās mērķis ir izglītojot pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus un viņu vecākus mazināt vardarbības risku šo bērnu dzīvē.

Sīkāku informāciju par projektu var saņemt zvanot pa tālruņiem 636 61515, 220 12434 vai 29392811, mājas lapā: www.kc-pasparne.lv, vai rakstot elektroniski: pasparne_kc@inbox.lv.

Atbalsta grupas nodarbības pieaugušajiem sākas 2010. gada 7. aprīlī, plkst. 17.00 Krīzes centrā ģimenēm ar bērniem "Paspārne" Talsu ielā 39. Mēs Jūs gaidīsim!